Nitrazepam (نیترازپام) | اطلاعات دارویی

Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics

Nitrazepam

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Nitrazepam

واب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها

نیترازپام

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ نیترازپام

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو بعنوان هیپنوتیک در درمان کوتاه مدت بیخوابی و نیز در اپی لپسی بخصوص اسپاسم شیر خواری (Infantile Spasm) بکار می رود.


این دارو براحتی از دستگاه گوارش جذب می شود. 87% باند پروتئینی پلاسمائی دارد. از سد خونی- مغزی و از جفت نیز رد می شود و مقادیر کمی از آن در شیر مادر نیز یافت می شود. در کبد متابولیزه شده، هیچ کدام از متابولیتهای آن فعالیت شاخصی ندارند. این دارو بشکل متابولیتهای خود از طریق ادرار دفع می شود. بیش از 20% دوز تجویزی خوراکی در مدفوع یافت می شود. نیمه عمر حذفی آن 30-24 ساعت است.

عوارض جانبی احتمالی


همانند دیازپام است.

هشدارها و تذکرات

تداخلات


همانند دیازپام است.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL