Oral Rehydration Solutions (او ار اس) | اطلاعات دارویی

Electrolytes

Oral Rehydration Solutions

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Oral Rehydration Solutions

لکترولیت ها

او ار اس

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ او ار اس - او آر اس

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این فراورده برای جبران املاح از دست رفته در اسهال های متوسط و برای پیشگیری از تشدید دهیدراتاسیون مصرف می شود.


بخوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. وجود گلوکز جذب املاح را افزایش می دهد.

عوارض جانبی احتمالی


در صورت مصرف بیش از اندازه ممکن است در نوزادان کمتر از یکسال منجر به تشنج گردد. پف کردن پلکها و تشنگی بیش از حد نیز از عوارض جانبی دارو هستند.

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL