Permethrin (پرمترین) | اطلاعات دارویی

Pesticides and Repellents

Permethrin

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Permethrin

موم ضد حشرات و دفع کننده های حشرات

پرمترین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ پرمترین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


از کرم این دارو برای جرب یا گال (sarcoptes scabie) و از فرآورده مایع آن برای درمان عفونت شپش سر Pediculus humanus و کشتن تخم آن استفاده می‌شود.


با اثر بر غشاء سلول‌های عصبی انگل و اختلال در هدایت کانال‌های سدیمی باعث رپلاریزاسیون تأخیری و فلج حشره خواهد شد. دارو دارای اثر شپش‌کشی و تخم‌‌کشی بر علیه شپش انسانی می‌باشد.


در صورت مصرف کرم، کمتراز 2% جذب خواهد شد. مقدار جذب شده به سرعت به متابولیت‌های غیر فعال تبدیل و از طریق ادرار دفع می‌شود.

عوارض جانبی احتمالی


خارش، سوزش، قرمزی، ادم و بی‌حسی از عوارض جانبی این دارو هستند.

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL