Piperazine (پیپرازین) | اطلاعات دارویی

Anthelmintics

Piperazine

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Piperazine

اروهای ضد کرم

پیپرازین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ پیپرازین - پی پرازین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


پی پرازین در درمان آلودگی به کر مهای نخی و گرد مصرف می شود.


این دارو با مهار پاسخ عضله کرم به پیام های عصبی موجب فلج انگل و دفع آن می شود.


این دارو به سرعت از راه خوراکی جذب می شود. غلظت سرمی دارو 4-2 ساعت پس از مصرف به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو عمدتاً کلیوی است.

عوارض جانبی احتمالی


تهوع، استفراغ، درد شکم، واکنش های آلرژیک ( شامل کهیر، اسپاسم برونش و موارد نادری از سندرم استیونس- جانسون و آنژیوادم ) از عوارض این دارو هستند.

هشدارها و تذکرات


این دارو در صورت وجود عیب کار کلیه، بیماری نوروزیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL