Polymyxin NH (پلی میکسین ان اچ) | اطلاعات دارویی

Antibacterials

Polymyxin NH

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Polymyxin NH

اروهای ضد باکتری

پلی میکسین ان اچ

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ پلی میکسین ان اچ

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو در درمان عفونتهای ناشی از میکروارگانیسم های حساس در مجرای خارجی گوش و التهاب عفونی مزمن گوش و پس از عمل جراحی ماستوئیدکتومی مصرف می شود.


این فراورده ترکیبی از پلی میکسین B، نئومایسین و هیدروکورتیزون می باشد.


نئومایسین در صوت پارگی گوش یا آسیب دیدگی بافت ممکن است جذب شود. احتمال جذب پلی میکسین B و هیدروکورتیزون نیز وجود دارد.

عوارض جانبی احتمالی


خارش، قرمزی یا ورم که ممکن است علائم واکنش های حساسیت مفرط به دارو باشند، از عوارض جانبی دارو هستند.

هشدارها و تذکرات


1. در صورت وجود التهاب پرده گوش یا وجود هر گونه عفونت قارچی یا ویروسی گوش، این دارو باید با احتیاط مصرف شود.
2. مصرف این دارو برای مدتی بیش از 10 روز توصیه نمی شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL