Procaine Penicillin G (پروکایین پنی سیلین جی) | اطلاعات دارویی

Antibacterials

Procaine Penicillin G

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Procaine Penicillin G

اروهای ضد باکتری

پروکایین پنی سیلین جی

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ پروکایین پنی سیلین جی - پروکائین پنی سیلین جی - پنی سیلین جی پروکائین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارودر درمان عفونت های حساس به پنی سیلین ( به ویژه دیفتری و نوروسیفیلیس ) مصرف می شود.


این دارو به آهستگی در محل تزریق ( عضلانی ) آزاد می شود و طی 4 ساعت حداکثر غلظت خونی به دست می آید و پس از 20- 15 ساعت به آهستگی غلظت آن کاهش می یابد.

عوارض جانبی احتمالی


واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب، درد مفصل، آنژیوادم و شوک آنافلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها و تذکرات


در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه ، و سابقه بیماری های گوارشی به ویژه کولیت ناشی از آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL