Propofol (پروپوفل) | اطلاعات دارویی

General Anaesthetics

Propofol

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Propofol

یهوش کننده های عمومی

پروپوفل

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ پروپوفل - پروپوفول - دیسوپروفول - دیسوپروفل

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


پروپوفول یک داروی بیهوش کننده است که به منظور القاء و ادامه بیهوشی مصرف می‌شود. این دارو همچنین برای ایجاد تسکین در حین مراقبتهای ویژه و یا اعمال جراحی و تشخیصی به کار می‌رود.


پروپوفول به سرعت در بدن توزیع شده و وارد CNS نیز می‌شود. خروج سریع آن نیز از CNS دلیل طول اثر کوتاه آن است. به سرعت در کبد متابولیزه می‌گردد. نیمه عمر دفع آن حدود 12-3 ساعت است و طی 40 ثانیه بعد از تزریق بیمار هوشیاری خود را از دست می‌دهد. طول اثر آن حدود 5-3 دقیقه است. زمان هوشیابی بعد از قطع مصرف دارو نیز سریع بوده واغلب بیماران طی 8 دقیقه بیدار می‌شوند.

عوارض جانبی احتمالی


آپنه، برادی‌کاردی و کاهش فشارخون و درد در ناحیه تزریق در صورت تزریق وریدی از عوارض جانبی شایع پروپوفول هستند.

هشدارها و تذکرات


1. مصرف پروپوفول هنگام زایمان توصیه نمی‌شود.
2. مصرف پروپوفول در اختلالات قلبی- عروقی، اختلالات متابولیسم چربی، افزایش فشار داخل جمجمه‌ای و اختلالات عروق مغزی باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
3. احتمال بروز تشنج، آنافیلاکسی و تأخیر در بازگشت از بیهوشی وجود دارد.
4. به دلیل احتمال بروز تشنج به صورت تأخیری تا یک روز بعد از عمل باید مراقبت از بیمار به عمل آید.
5. این دارو فقط باید توسط افراد مجرب و متخصص در بی‌هوشی عمومی تزریق شود و وسایل احیاء قلبی –عروقی و اکسیژن نیز باید در دسترس باشد.
6. این دارو فقط باید از راه وریدی تزریق شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL