Pyrazinamide (پیرازینامید) | اطلاعات دارویی

Antibacterials

Pyrazinamide

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Pyrazinamide

اروهای ضد باکتری

پیرازینامید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ پیرازینامید - پیرازیناماید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


پیرازین آمید همراه با سایر داروهای ضد سل در درمان این بیماری مصرف می شود .


این آنتی بیوتیک بسته به غلظت و حساسیت ارگانیسم باکتریواستاتیک یا باکتریسید می باشد. مکانیسم اثر این دارو به خوبی شناخته نشده است .


این دارو از راه خوراکی به خوبی جذب می شود و پس از جذب در اغلب بافتها و مایعات بدن منتشر می شود. پیرازین آمید در کبد به متابولیت فعال خود، هیدرولیز می شود.غلظت سرمی دارو 1-2 ساعت و غلظت سرمی متابولیت آن 4-5 ساعت پس از مصرف به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو 9/5 ساعت و نیمه عمر متابولیت آن12 ساعت است که در صورت نارسایی مزمن کلیه به ترتیب تا 26 و 22 ساعت ممکن است افزایش یابند. دفع این دارو کلیوی است.

عوارض جانبی احتمالی


تب، بی اشتهایی، بزرگ شدن کبد، یرقان ونارسایی کبد، عوارض مهم این دارو هستند.

هشدارها و تذکرات


در صورت وجود عیب کار کبد، عیب کار کلیه، دیابت ونقرس، این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود. پیگیری کار کبد در طول درمان با این دارو توصیه می شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL