Pyrithione Zinc (پریتیون زینک) | اطلاعات دارویی

Dermatological Drugs and Sunscreens

Pyrithione Zinc

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Pyrithione Zinc

اروهای پوستی و ضد آفتاب ها

پریتیون زینک

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ پریتیون زینک - پیریتیون زینک - پریتون زینک - پیریتون زینک

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


‌پیریتیون برای کنترل شوره و درماتیت سبوره‌ای پوست سر مصرف می‌شود.


این دارو با اثرات ضدمیتوز باعث کاهش ساخت و ساز سلول‌های اپی‌تلیال می‌شود. پیریتیون همچنین اثرات ضد قارچ و ضد باکتری نیز دارد.

عوارض جانبی احتمالی


حساسیت پوست از عوارض جانبی دارو است.

هشدارها و تذکرات


در صورت بروز حساسیت به دارو منافع مصرف در برابر مخاطرات آن سنجیده شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL