Sodium Valproate (سدیم والپروات) | اطلاعات دارویی

Antiepileptics

Sodium Valproate

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Sodium Valproate

اروهای ضد صرع

سدیم والپروات

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ سدیم والپروات - والپروات سدیم - والپروئیک اسید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو در درمان صرع ساده و پیچیده غائب مصرف می شود.


این دارومشابه فنی توئین و کار با مازپین با انسداد جریان سدیم،از فعالیت با فرکانس زیاد نرون ها جلوگیری می کند وبا مهار آنزیم تجزیه کنندهGABA،غلظت آن را در مغز افزایش می دهد. همچنین این دارو در غلظت های زیاد، جریان پتاسیم در غشاء سلولهای مغزی را افزایش می دهد و غشاء را هیپرپولاریزه می کند.


از طریق خوراکی بخوبی جذب می شود. پیوند دارو به پروتئین بسیار زیاد است.غذا ،جذب این دارو را به تاخیر می اندازد.این دارو در کبد متابولیزه واز طریق کلیه ها دفع می شود .نیمه عمر دارو 16-6ساعت می باشد .

عوارض جانبی احتمالی


تحریک گوارشی، تهوع ، عدم تعادل و رعشه، افزایش غلظت آمونیاک خون، افزایش اشتها و وزن، ریزش موقتی مو، خیز، کاهش پلاکتهای خون، مهار تجمع پلاکتی، اختلال در عملکرد کبد که ندرتاً به نارسایی کشنده کبدی منجر می‌شود، بثورات جلدی، اغتشاش شعور، ندرتاً پانکراتیت، کاهش گلبول‌های سفید، هیپوپلازی گلبول‌های قرمز، کاهش فیبرینوژن، آمنوره و نا منظم شدن قاعدگی و ژینکوماستی از عوارض جانبی دارو هستند.

هشدارها و تذکرات


-قبل از شروع درمان ودر طول 6ماه ماه اول درمان با این دارو ،باید عمل کرد کبد تحت نظر باشد .
2. درصورت وجود نارسایی شدید کلیوی لوپوس اریتماتوز سیستمیک یا پورفیری باید با احتیاط فراوان مصرف شود .
3. اختلال عملکرد (از جمله نارسایی کبدی کشنده )با مصرف این دارو ممکن است کودکان کمتر از 3سال ،افرادی که اختلالات متابولیک یادژنراتیو دارند ،در حالت اختلال ارگانیک مغزی یا تشنجات شدید همراه با عقب ماندگی ذهنی ،بروز کند.
4. در صورت بروز درد حاد شکمی که ممکن است نشانه پانکراتیت باشد، باید مراقبت‌های لازم انجام شود.

تداخلات


این دارو غالبا غلظت پلاسمایی فنوباربیتال و فنی توئین و گاهی نیز غلظت پلاسمایی اتوسوکسیمید و پریمیدون را زیاد می‌کند.داروهای ضد افسردگی وضد جنون با کاهش آستانه تشنج، بااثر ضد تشنج این دارو مقابله می‌کنند. سایمتیدین با مهار آنزیم‌های کبدی ،‌ غلظت پلاسمایی والپروات را افزایش می دهد تجویز همزمان سایر دارو‌های ضد صرع، موجب افزایش سمیت دارو می‌گردد، بدون اینکه اثرات درمانی آن افزایش یابد. کلروکین با اثر ضد تشنجی این دارو مقابله می‌کند غلظت سرمی و نیمه عمر والپروات در صورت مصرف همزمان با کاربامازپین ممکن است کاهش یابد. نیمه عمر لاموتریژین در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است افزایش یابد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL