Terazosin Hydrochloride (ترازوسین هیدروکلراید) | اطلاعات دارویی

Cardiovascular Drugs

Terazosin Hydrochloride

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Terazosin Hydrochloride

اروهای قلبی عروقی

ترازوسین هیدروکلراید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ ترازوسین هیدروکلراید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


ضد فشار خون (آلفا-1 بلوکر).
a) درمان فشار خون خفیف تا متوسط: بالغین: در ابتدا میزان 1mg از راه خوراکی قبل از خواب تجویز می شود. تنظیم دوز بر اساس پاسخ بیمار می باشد. رنج دوز توصیه شده 1-5mg روزانه یا در 2دوز منقسم می باشد.
b) درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH): در ابتدا میزان 1mg از راه خوراکی قبل از خواب تجویز می شود. می توان دوز را بر اساس رسپانس بیمار تا 10mg افزایش داد.


دارو از طریق مهار انتخابی رسپتورهای alpha-1 در ماهیچه صاف عروق، سبب کاهش مقاومت عروقی محیطی و کاهش فشار خون می شود.


دارو 90-94% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر دارو در حدود 12 ساعت می باشد.

عوارض جانبی احتمالی


سرگیجه، سردرد، عصبی شدن، پارستزی، خواب آلودگی، فیبریلاسیون دهلیزی، هایپوتنشن اورتوستاتیک، تپش قلب، ادم محیطی، سنکوپ، تاکیکاردی، تاری دید، احتقان بینی، سینوزیت، تهوع، کاهش میل جنسی، ترومبوسیتوپنی، درد ماهیچه، دیس پنه.

هشدارها و تذکرات

تداخلات


a) مصرف همزمان این دارو با آلفا بلوکرها و داروهای ضد فشارخون ممکن است سبب بروز هیپوتنشن مشهود شود.
b) مصرف همزمان این دارو با کلونیدین ممکن است سبب کاهش اثرات ضد فشار خون کلونیدین شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL