Tetracaine (تتراکایین) | اطلاعات دارویی

Local Anaesthtics

Tetracaine

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Tetracaine

یحس کننده های موضعی

تتراکایین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ تتراکایین - تتراکائین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


تتراکائین برای ایجاد بی حسی موضعی یا منطقه‌ای (زیر عنکبوتیه) مصرف می‌شود.

عوارض جانبی احتمالی


واکنش‌های سیستمیک ممکن است به سرعت و یا با تأخیر و تا 30 دقیقه پس از تجویز دارو بروز کند. عوارض با شیوع کم عبارتند از کبودی رنگ پوست، اختلال بینایی ویا دوبینی، تشنج ، سرگیجه، زنگ زدن گوش، لرزش یا رعشه‌، عصبانیت و یا بی‌قراری غیر‌عادی و تهوع و استفراغ، آریتم، ادم و خارش نیز در مصرف موضعی دارو گزارش شده است.

هشدارها و تذکرات


. در بیماری CNS، به هر دلیل و یا اختلالات انعقادی خون باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
2. ضعف طولانی قلبی- عروقی و آریتمی قلبی در اثر مصرف این دارو گزارش شده است.
3. احتمال بروز حساسیت دارو وجود دارد.
4. این دارو نباید بر روی بافت ملتهب، زخمی یا غنی از بسترهای عروقی استفاده می‌شود.
5. این دارو نباید برای ایجاد بی‌حسی در برونکوسکوپی یا سیستوسکوپی استفاده شود.
6. در صورت وجود عیب کار قلب، حساسیت به دارو، التهاب یا عفونت در محل تزریق باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
7. در صورت وجودبیماریCNS به دلیل عفونت تومور یا سایر علل و نقص انعقادی به دلیل مصرف داروهای ضد انعقاد یا اختلالات هماتولوژیک، تزریق زیر عنکبوتیه باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.

تداخلات


داروهای مضعف CNS ، از جمله داروهایی‌که معمولاً‌ قبل از بیهوشی و یا به عنوان کمک همراه با داروهای بی حس کننده موضعی مصرف می‌شوند و نیز سولفات منیزیم تزریقی در صورتی که همزمان با داروهای بی‌حس کننده موضعی مصرف گردند، ممکن است موجب بروز اثرات تضعیف اضافی CNSشوند.داروهای مسدود کننده بتا آدرنرژیک از طریق کاهش جریان خون کبدی، سرعت متابولیسم دارو را کاهش داده و خطر مسمومیت با آن را بالا می‌برد. سایمتیدین متابولیسم این دارو را به تأخیر‌ می‌اندازد و در نتیجه احتمال خطر مسمومیت را افزایش می‌دهد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL