Tetracosactide (تتراکوزاکتاید) | اطلاعات دارویی

Hypothalamic and Pituitary Hormones

Tetracosactide

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Tetracosactide

ورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

تتراکوزاکتاید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ تتراکوزاکتاید - تتراکوزاکتید - تتراکوزاکترین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


داروی تتراکوزاکتاید یک پلی‌پیتید صناعی با خصوصیات مشابه با کورتیکوتروپین می‌باشد. و جهت تشخیص و ارزیابی نارسایی آدرنوکورتیکال کاربرد دارد.
اگرچه این دارو همانند کورتیکوتروپین کاربرد درمانی در اکثر حالات درمان با کورتیکواستروئید سیستمیک داشته است اما هم اکنون کاربردهای نادری در این چنین موارد دارا می‌باشد.
تتراکوزاکتاید معمولاً به فرم استات مصرف می‌شود اگرچه اغلب دوزها براساس خود تتراکوزاکتاید بیان می‌شوند. جهت اهداف تشخیصی فرم استات دارو به صورت داخل عضلانی یا داخل وریدی در تزریق اول مصرف می‌شود و اگر نتایج ناسازگار بودند فرم داخل عضلانی به صورت یک تزریق depot با فعالیت طولانی مدت استفاده می‌شود. در صورت مشاهده یک افزایش در غلظت‌های کورتیزول به میزان حداقل 200 تانومول/ لیتر (70 میکروگرم/ لیتر) متعاقب تجویز 250 میکروگرم Tetracosactide می‌توان عملکرد آدرنوکورتیکال را طبیعی دانست. دوز داخل وریدی در مورد کودکان 250 میکروگرم/ 73/1مترمربع می‌باشد.
در صورت هم‌خوانی نتایج این تست فرآورده depot طولانی‌ اثر را می‌توان تجویز نمود و دوز بالغین 1 میلی‌گرم از فرم استات دارو به طریق داخل عضلانی تجویز می‌شود.
جهت اهداف درمانی فرم استات دارو به طریق تزریق داخل عضلانی فرم depot طولانی اثر دارو تجویز می‌شود. دوز معمول آغازین یک‌ میلی‌گرم در روز می‌باشد (و یا یک میلی‌گرم هر 12 ساعت در موارد حاد) و بعد از کنترل علایم حاد دوز تجویزی به 5/0 الی یک mg هر 2 یا 3 روز و یا 1 میلی گرم هر هفته کاهش می‌یابد. در مورد کودکان 3 تا 5 سال دوز250 تا 500 میکروگرم در روز به طریق داخل عضلانی برای آغاز تجویز می‌شود و سپس هر 2 تا 8 روز همین دوز به عنوان دوز نگهدارنده تجویز می‌گردد. یک دوز 25/0 تا 1 میلی گرم در کودکان 5 تا 12 سال به طریق مشابه به کار می‌رود.


متعاقب تزریق داخل وریدی این دارو فارماکوکینتیک 3 مرحله‌ای آن ظاهر می‌شود. دارو به سرعت از پلاسما حذف می‌شود که این کار عمدتاً از طریق توزیع در غدد آدرنال و کلیه‌ها صورت می‌پذیرد. و توسط اندوپپتیدازهای سرم به الیگوپپتیدهای غیرفعال تبدیل می‌شود. اکثر یک دوز تجویزی طی 24 ساعت از طریق ادرار رفع می‌شود. نیمه‌عمر نهایی دارو حدود 3 ساعت می‌باشد.

عوارض جانبی احتمالی


همانند کورتیکوتروپین. اگرچه متعاقب مصرف تتراکوزاکتاید واکنش‌های افزایش حساسیت شامل آنافیلاکسی رخ می‌دهند اما نسبت به کورتیکوتروپین کمتر از ایمنوژنیک می‌باشد. سازندگان آمریکایی پیشنهاد می‌کنند که ممکن است بیمارانی که دارای سابقه واکنش افزایش حساسیت نسبت به کورتیکوتروپین می‌باشند، تتراکوزاکتاید را بتوانند تحمل کنند ولی در انگلستان سابقه واکنش افزایش حساسیت به کورتیکوتروپین و یا تتراکوزاکتاید باعث ممنوع شدن مصرف تتراکوزاکتاید می‌شود. این دارو هم‌چنین در بیماران دارای سابقة اختلالات آلرژیک مثل آسم منع مصرف دارد. از آنجا که ممکن است واکنش‌های افزایش حساسیت تا یک ساعت بعد از تزریق رخ دهند باید زمان کافی بعد از تجویز در بیمارستان یا برای جراحی مورد نظر باشد. مصرف سر خود توصیه نمی‌شود!

هشدارها و تذکرات

تداخلات


همانند کورتیکواستروئیدها

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL