Timolol Maleate (تیمولول مالئات) | اطلاعات دارویی

Cardiovascular Drugs

Timolol Maleate

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Timolol Maleate

اروهای قلبی عروقی

تیمولول مالئات

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ تیمولول مالئات

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


تیمولول در درمان گلوکوم ساده مزمن، گلوکوم با زاویه باز و افزایش فشار داخلی چشم به کار می رود.


تیمولول گیرنده های بتا آدرنرژیک را بلوک می کند و تولید مایع را در چشم کاهش می دهد. این دارو ممکن است موجب افزایش جریان خروج مایع از چشم شود.


زمان شروع اثر دارو 30 دقیقه و زمان رسیدن به حداکثر اثر 2-1 ساعت پس از مصرف می باشد. طول مدت اثر 24 ساعت است. مقداری از دارو نیز ممکن است جذب سیستمیک گردد.

عوارض جانبی احتمالی


قرمزی چشمها یا پلکها، التهاب پلک ها، التهاب ملتحمه چشم، کراتیت، افتادگی پلک، کاهش حساسیت قرنیه، دوبینی و اختلالات بینایی از عوارض جانبی مهم دارو می باشد.

هشدارها و تذکرات


1. در التهاب برونش ها، آمفیزم بیماریهای ریوی، بیماریهای قلبی، دیابت ملیتوس، هیپوگلیسمی و هیپرتیروئیدیسم باید با احتیاط تجویز شود.
2. در صورت بروز حساسیت به نور از عینک آفتابی استفاده و از قرار گرفتن در معرض نور خودداری شود.
3. بهنگام هرگونه جراحی از جمله جراحی های دندانپزشکی یا درمان اورژانس با احتیاط مصرف شود.
4. ممکن است علائم هیپوگلیسمی مانند افزایش ضربانات قلب را بپوشاند.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL