Trifluoperazine Hydrochloride (تری فلوپرازین هیدروکلراید) | اطلاعات دارویی

Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics

Trifluoperazine Hydrochloride

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Trifluoperazine Hydrochloride

واب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها

تری فلوپرازین هیدروکلراید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ تری فلوپرازین هیدروکلراید - تریفلوپرازین هیدروکلراید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو در درمان اختلالات پسیکوتیک مصرف می‌شود.


پس از مصرف خوراکی جذب گردیده اما دارای متابولیسم عبور اول کبدی است . حداکثر غلظت پلاسمایی 4-2 ساعت پس از مصرف خوراکی ایجاد می‌گردد . دارو به میزان زیادی در کبد متابولیزه شده و عمدتاً‌از راه کلیه دفع می‌گردد. پیوند این دارو به پروتئین‌های پلاسما بسیار زیاد است.

عوارض جانبی احتمالی


آثار خارج هرمی خصوصا واکنش‌های دیستونیک و اکاتزی ، خواب‌آلودگی ، اثرات ضد موسکارینی و کمی فشار خون، افزایش سرعت ضربان قلب، آریتمی و سندرم شبه سنکوپ از جمله عوارض جانبی دارو هستند.

هشدارها و تذکرات


. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود:
الکلسیم حاد، دیسکرازی خونی، اسیب شدید مغزی، تصلب عروق مغزی، کاهش ذخیره قلبی مانند بی‌کفایتی دریچه میترال، بی کفایتی عروق مغزی، فئوکروموسیتوم، بی کفایتی کلیه، سندرم Reye، عیب کار کبد، سابقه حساسیت به هر یک از فنوتیازین‌ها.
2.بررسی حرکت غیرطبیعی و مشاهده دقیق علائم اولیه دیسکینزی، به طور منظم در طول درمان ، بویژه در سالخوردگان و بیمارانی که مقادیر زیاد دارو دریافت می کنند، توصیه می‌شود.

تداخلات


تری‌فلوئوپرازین خطر ایجاد آریتمی های بطنی را در مصرف همراه با داروهای ضد آریتمی، مسددهای گیرنده بتا‌آدرنرژیک و داروهای ضد هیستامین مانند ترفنادین و آستمیزول افزایش می‌دهد. مصرف فنوتیازین‌ها همراه با ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای ، سبب کاهش متابولیسم و افزایش غلظت خونی آنها می‌گردد. این دارو با کاهش آستانه تشنج ، با اثرداروهای ضد صرع مقابله می‌نماید. مصرف این دارو همزمان با متیل‌دوپا، متو‌کلوپرامید و لیتیم سبب افزایش اثرات خارج هرمی آنها خواهد شد. بروز سندرم آنسفالوپاتیک در تعدادی از بیماران که همزمان لیتیم و داروهای ضد پسیکوز دریافت‌کرده‌اند، گزارش شده است. اثرات ضد پارکینسون لوودوپا در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است مهار شود. مصرف همزمان داروهای کاهنده فشار خون با این دارو ممکن است سبب کاهش شدید فشار خون شود. مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد تیروئید ممکن است خطر بروز آگرانولوسیتوز را افزایش دهد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL