Triple Sulfa (تریپل سولفا) | اطلاعات دارویی

Antibacterials

Triple Sulfa

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Triple Sulfa

اروهای ضد باکتری

تریپل سولفا

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ تریپل سولفا

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


تریپل سولفا به عنوان ضد عفونی کننده در دستگاه تناسلی زنان مصرف می شود.


سولفانومیدها داروهای ضدعفونی کننده باکتریواستاتیک با طیف اثر گسترده هستند که به طور رقابتی آنزیم دی هیدروپتروات سنتتاز باکتریائی را مهار می کنند. این عمل باعث مهار ساخت اسید فولیک می شود.


سولوفونامیدهای موجود در فرآورده از طریق مخاط دستگاه واژینال جذب می شوند.

عوارض جانبی احتمالی


واکنش های حساسیتی به دارو(خارش، قرمزی پوست، التهاب یا تحریکی که قبل از درمان وجود نداشته است) با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها و تذکرات


در صورت وجود کمبود G6PD، عیب کار کبد، عیب کار کلیه وپورفیری این دارو باید با احتیاط مصرف شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL