Triptorelin (تریپتورلین) | اطلاعات دارویی

Hypothalamic and Pituitary Hormones

Triptorelin

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Triptorelin

ورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

تریپتورلین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ تریپتورلین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


تریپتورلین یک آنالوگ Gonadorelin با خصوصیات مشابه با آن است. جهت ساپرس کردن تولید هورمون‌های جنسی در درمان نئوپلاسم‌های بدخیم پروستات در بلوغ زودرس و در درمان آندومتروزیز و نازایی زنان و فیبروئیدهای رحمی کاربرد دارد. این دارو به صورت‌های پایه، استات، دی‌استات و یا امبونات موجود می‌باشد و مصرف می‌شود. دوزهای تجویزی براساس پایه داده می‌شوند و موارد زیر تقریباً معادل با یک میلی‌گرم Triptorelin می‌باشند:
mg05/1 Triptorelin acetate، mg09/1 Triptorelin diacetate، mg 30/1 Triptorelin embonate و این دارو به صورت تزریق زیرپوستی روزانه یا به صورت فرآورده depot داخل عضلانی که یک ماه یا بیشتر دوام دارد، استفاده می‌شود. در درمان سرطان پروستات دوزی معادل با 3 یا mg 75/3 به صورت داخل عضلانی و به شکل فرآورده depot هر 4 هفته تجویز می‌شود. دوز اول را میتوان به صورت تزریق زیرپوستی 100 میکروگرم در روز به مدت7 روز تجویز نمود. فرآورده depot با فعالیت طولانی مدت ‌تر که حاوی دوزهایی معادل با mg 25/11 است هر 12 تا 13 هفته یکبار تجویز می‌شوند. چندین روز قبل از شروع درمان با Triptorelin می‌توان یک داروی ضد آندروژن مثل Cryproterone acetate تجویز نمود و تا حدود 3 هفته آن را ادامه داد. در درمان آندومتروزیز یا فیبروئیدهای رحم می‌توان درمان را در 5 روز اول سیکل قاعدگی با دوز 3 یا mg 75/3 فرآورده depot به مدت 6 ماه آغاز کرد. در درمان نازایی زنان دوزهای 100 میکروگرمی به صورت تزریقات روزانه زیرپوستی از دومین روز سیکل قاعدگی تا حدود 10 تا 12 روز توصیه می‌شوند. در کودکان مبتلا به بلوغ زودرس دوز معادل با 50 میکروگرم/ کیلوگرم از فرآورده depot 3 میلی‌‌گرمی هر 4 هفته به صورت داخل عضلانی تجویز می‌شود. در کودکان با وزن کمتر از Kg 20 درمان جایگزین، تجویز mg 875/1 می‌باشد ودر کودکان 20 تا 30 کیلوگرم دوز mg 5/2 و در مورد بیش از Kg 30 دوز mg75/3 تجویز می‌شود. 3 دوز اول را باید با فواصل 14 روزی تجویز نمود و دوزهای بعدی هر 4 هفته داده می‌شوند.


داروی تریپتورلین متعاقب تزریق زیر پوستی به سرعت جذب می‌شود و اوج غلظت پلاسمایی آن طی 40 دقیقه بعد از مصرف یک دوز حاصل می‌شود. نیمه عمر بیولوژیک آن حدود 5/7 ساعت می‌باشد اگرچه در بیماران مبتلا به سرطان پروستات نیمه‌عمر‌های طولانی‌تر گزارش شده و در بعضی از افراد سالم نیمه‌عمرهای کوتاهتر دیده شده است.

عوارض جانبی احتمالی


همانند Gonadorelin

هشدارها و تذکرات

تداخلات


همانند Gonadorelin

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL