سبل | اطلاعات دارویی

Herbal

Serenoa repens

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Serenoa repens

داروهای گیاهی

سبل

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ سبل - ساوپالمیتات

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


نام علمی گیاه : Serenoa repens
نام انگلیسی گیاه: Saw palmetto

مهمترین مورد استفاده این گیاه در درمان هیپر پلازی خوش خیم پروستات است : benign prostatic hyperplasia BPH

عوارض جانبی احتمالی

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL