Archive for the ‘س’ Category

Cefotaxime Sodium (سفوتاکسیم سدیم)

Cefotaxime Sodium (سفوتاکسیم سدیم) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد این دارو در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی حساس به دارو از جمله عفونت استخوان و مفاصل، سوزاک، عفونت های مجاری ادرار و همچنین به عنوان پیشگیری از عفونت قبل از جراحی مصرف می شود.

Sodium Chloride(Irrigation) (سدیم کلرایدشستشو)

Sodium Chloride(Irrigation) (سدیم کلرایدشستشو) در دسته‌ی لکترولیت ها قرار دارد این محلول برای شستشوی حفرات بدن، بافت ها یا زخم ها، کاتتر قرار داده شده در مسیر راه و لوله های درناژ در جراحی مصرف می شود.

Sertraline Hydrochloride (سرترالین هیدروکلراید)

Sertraline Hydrochloride (سرترالین هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای ضد افسردگی قرار دارد به صورت تک دوز در صبح یا شب هنگام مصرف می شود. ۱- در درمان افسردگی: دوز معمول شروع ۵۰ میلی گرم است که در صورت نیاز به فواصل حداقل یک هفته ای به میزان ۵۰ میلی گرم افزایش می یابد تا حداکثر به […]

Sorbitol (سوربیتول)

Sorbitol (سوربیتول) در دسته‌ی وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) قرار دارد ۱٫ سوربیتول به عنوان ملین هیپراسموتیک در درمان کوتاه مدت اسهال مصرف می شود. ۲٫ سوربیتول به عنوان شیرین کننده در فرآورده های دارویی بکار می رود.

Salmeterol Xinafoate (سالمترول گزینوفوات)

Salmeterol Xinafoate (سالمترول گزینوفوات) در دسته‌ی شاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم قرار دارد سالمترول یک سمپاتومیمتیک با اثر مستقیم است که فعالیت تحریکی بتا-آدرنوسپتور و فعالیت انتخابی نسبت به گیرنده های بتا-۲ دارد (یک آگونسیت بتا۲می باشد). هنگامی که به صورت استنشاقی تجویز گردد به عنوان یک گشادکننده برونش عمل می کند. […]

Ceftazidime (سفتازیدیم)

Ceftazidime (سفتازیدیم) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد سفاتازیدیم از سفالوسپورین های نسل سوم است که بر علیه باکتری های منفی به ویژه گونه های پسودوموناس موثر است . این دارو در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی حساس به دارو، از جمله عفونت های مجاری صفراوی ، […]

Sodium Chloride(Nasal) (سدیم کلراید بینی)

Sodium Chloride(Nasal) (سدیم کلراید بینی) در دسته‌ی لکترولیت ها قرار دارد این فراورده برای شستشوی سینوس ها و حفظ رطوبت، ترشحات بینی و کاهش خشکی و التهاب غشاء بینی(در سرماخوردگی ها، پایین بودن میزان رطوبت، مصرف بیش از حد ضداحتقان ها، آلرژی ها، خونریزی های خفیف بینی، خشکی زمستانی، مسافرت های هوایی، بارداری، اکسیژن درمانی، […]

Sodium Valproate (سدیم والپروات)

Sodium Valproate (سدیم والپروات) در دسته‌ی اروهای ضد صرع قرار دارد این دارو در درمان صرع ساده و پیچیده غائب مصرف می شود.

Cyproterone Acetate (سیپروترون استات)

Cyproterone Acetate (سیپروترون استات) در دسته‌ی ورمون های جنسی قرار دارد سیپروترون برای کنترل تمایلات جنسی بیش از حد مردان و درمان تسکینی سرطان پروستات مصرف می شود.

Simvastatin (سیمواستاتین)

Simvastatin (سیمواستاتین) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد سیمواستاتین به عنوان داروی کمکی همراه با رژیم غذایی در درمان زیادی کلسترول خون ناشی از افزایش کلسترول LDL در بیمارانی که در معرض خطر بیماری شریان کرونر بوده و به درمان با رژیم غذایی پاسخ نمی‌دهند مصرف می‌شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL