گزنه+تانسی+نسترن | اطلاعات دارویی

Herbal

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S):

داروهای گیاهی

گزنه تانسی نسترن

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ گزنه تانسی نسترن

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


در بیماران مبتلا به بیماری ایدز که مرحله نهفتگی را طی کرده و بیماری ایدز در آنها نمود یافته است مصرف میشود.
دارو باید تحت نظر پزشک مصررف شود، اما دوز معمول بدین ترتیب است:
دوز روزانه ایمود، 1 ویال 4 میلی لیتری است که در حداقل 100 میلی لیتر محلول دکستروز 5% رقیق شده و بصورت داخل وریدی میباشد. هر دوره درمانی بطور معمول 90 روز طول میکشد اما این مدت با نظر پزشک معالج قابل افزایش است


ایمود دارای عصاره گیاهان تانسی، گزنه و نسترن میباشد. ایمود دارای اثرات تعدیل‌کنندگی سیستم ایمنی است که توانایی سلولهای دفاعی CD4 را افزایش میدهد بطوریکه با وجود افزایش اندک سلولهای CD4، بطور چشمگیری بر کیفیت زندگی بیماران میفزاید (Quality of life) و میزان بروز عفونتهای فرصت طلب (opportunistic infections) را در آنها کاهش میدهد.

عوارض جانبی احتمالی


اگرچه عوارض این دارو همیشه و در همه افراد دیده نمیشود، اما ممکن است شامل واکنشهای حساسیتی به گیاهان موجود در دارو باشد، در غیر اینصورت هیچ عارضه جانبی خاصی حین مصرف این دارو گزارش نشده است.

هشدارها و تذکرات


هشداری در زمینه مصرف این دارو وجود ندارد، اما با توجه به اینکه دارو به فرم تزریقی استفاده میشود، در بیمارانی که تزریق وریدی در آنها مشکل است (مانند معتادان تزریقی) عملا دوره درمان در این اشخاص ممکن است با اشکال مواجه شده و به پایان نرسد.

تداخلات


ایمود تداخل دارویی ندارد و میتواند همزمان با داروهای آنتی ویرال (که معمولا مبتلایان به ایدز مصرف میکنند) استفاده شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL