Acetazolamide (استازولامید) | اطلاعات دارویی

Cardiovascular Drugs

Acetazolamide

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Acetazolamide

اروهای قلبی عروقی

استازولامید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ استازولامید - استازولاماید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


استازولامید در درمان گلوکوم ثانویه و زاویه باز و همچنین به منظور کاهش فشار داخل کره چشم قبل از جراحی گلوکوم مصرف می‌شود. این دارو در درمان و کنترل حملات تشنجی غائب (صرع کوچک) ، حملات تونیک – کلونیک(صرع بزرگ) حملات تشنجی نسبی ساده و میوکلونیک همراه با سایر داروهای ضد تشنج بکار می‌رود.


این دارو مهار کننده آنزیم انیدراز کربنیک است . احتمال دارد تجمع دی‌اکسید کرین در مغز (بواسطه مهار آنزیم انیدرازکربنیک) مسئول اثر ضد صرعی ایم دارو باشد.


جذب خوراکی این دارو کامل است و به صورت تغییر نیافته از طریق کلیه‌ها دفع می‌شود. پیوند دارو به پروتئین‌ بسیار زیاد است . نیمه عمر دارو 15-10 ساعت است. زمان شروع اثر دارو به عنوان کاهش دهنده فشار داخل کره چشم از راه خوراکی 2-5/1 ساعت و از راه وریدی 2 دقیقه است.

عوارض جانبی احتمالی


پارستزی، هیپوکالمی، کاهش اشتها، خواب آلودگی و افسردگی، گهگاه بثورات جلدی، اختلالات خونی و سنگ‌های کلیوی از عوارض جانبی این دارو محسوب می‌شود.

هشدارها و تذکرات


. این دارو معمولاً‌ برای مدت طولانی تجویز نمی شود در غیر این صورت شمارش عناصر خونی و کنترل غلظت الکترولیت‌های پلاسما باید انجام شود.
2. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: نارسایی غده آدرنال(بیماری آدیسون) ،اسیدوز هیپرکلرمیک، کاهش پتاسیم و سدیم خون، و اختلالات الکترولیتی ، بیماری کبد، نارسایی کلیه و سنگ کلیه.

تداخلات


اسید استیل سالسیلیک با کاهش دفع استازولامید‌ احتمال مسمومیت با استازولامید را افزایش می‌دهد . استازولامید دفع کینیدین را کاهش داده و موجب افزایش غلظت پلاسمایی آن می‌گردد این دارو احتمالاً‌ خطر نرمی استخوان ناشی از بعضی از داروهای ضد صرع مثل فنی‌توئین را افزایش می‌دهد. مصرف همزمان استازولامید با کورتیکواستروئیدها ، گلیکوزیدهای قلبی، سیکلوسپورین، مقادیر زیاد داروها اگونیست گیرنده بتا دو مانند ریتودرین، سالبوتامول و تربوتالین خطر بروز هیپوکالمی را زیاد می‌کند. این دارو دفع لیتیم را زیاد می‌کند.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL