Archive for the ‘A’ Category

Amiloride-H (امیلوریداچ)

Amiloride-H (امیلوریداچ) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد این ترکیب دارویی به عنوان داروی کمکی در کنترل حالات خیزدار (مانند نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی، سندرم نفروتیک، خیز ناشی از کورتیکوستروئید و استروژن و خیز با علت نامشخص)، در درمان زیادی فشار خون ( به ویژه در مواردی که نیاز به یک مدر نگهدارنده […]

AMPICILLIN+SULBACTAM (آمپی سیلین + سولباکتام)

AMPICILLIN+SULBACTAM (آمپی سیلین + سولباکتام) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد درمان عفونت اندوکاردیت بزرگسالان ، پیشگیری ایجاد عفونت در زخم، پیشگیری سپسیس در جراحی ها. این داروی ترکیبی در درمان عفونت های پوست، دستگاه گوارش و باکتری های تولید کننده بتالاکتاماز استفاده می شود مانند: S.aureus; H. influenza; E.coli ; Kelebsiella ; Acinetobacter […]

Amantadine Hydrochloride (امانتادین هیدروکلراید)

Amantadine Hydrochloride (امانتادین هیدروکلراید) در دسته‌ی وپامینرژیک ها قرار دارد آمانتادین به تنهایی یا همراه با سایر داروهای آنتی کولینرژینک برای درمان بیماری پارکینسون به کارمی رود. به علاوه، این داروبه منظور پیشگیری و درمان عفونت های دستگاه تنفسی ناشی از گونه های آنفلوانزا Aنیز استفاده می شود.

Alprazolam (الپرازولام)

Alprazolam (الپرازولام) در دسته‌ی واب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها قرار دارد درمان کوتاه مدت اختلالات اضطراب، درمان حملات ترس (panic attacks)

Atomoxetine Hydrochloride (اتوموکستین هیدروکلراید)

Atomoxetine Hydrochloride (اتوموکستین هیدروکلراید) در دسته‌ی حرک ها و اشتها آورها قرار دارد آتوموکستین برای درمان ADHD در بزرگسالان و کودکان بالای ۶ سال استفاده می شود.

Amiodarone (امیودارون)

Amiodarone (امیودارون) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد آمیودارون از راه خوراکی فقط در درمان تا کی کاردی بطنی گهگیر و غیر پایدار از نظر همودینامیکی و فیبریلاسیون بطنی گهگیر زمانی که سایر داروها مؤثر نمی‌باشند، مصرف می‌شود. این دارو از راه تزریقی جهت تخفیف و پیشگیری از آریتمی فوق بطنی گهگیر که به […]

Azithromycin (ازیترومایسین)

Azithromycin (ازیترومایسین) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد آزیترومایسین در درمان عفونت های مجاری تنفسی، التهاب گوش میانی، عفونت های پوست و بافت های نرم، عفونت های تناسلی بدون عواقب کلامیدیایی و التهاب غیر گنوکوکی پیشابراه مصرف می شود.

Activated Charcoal (اکتیویتد شارکول)

Activated Charcoal (اکتیویتد شارکول) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد زغال فعال برای درمان غیر اختصاصی اورژانس در مسمومیت ناشی از اکثر داروها و مواد شیمیایی مصرف می شود.این دارو میتواند به بسیاری از سموم در معده پیوند یافته و جذب آنها را کاهش دهد ‘ هر چند که در مسمومیت با سیانور کاملا بی […]

Aripiprazole (اری پیپرازول)

Aripiprazole (اری پیپرازول) در دسته‌ی واب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها قرار دارد ضد سایکوز (آنتاگونیست رسپتور ۵HT2A، پارشیال آگونیست رسپتور ۵HT1A، D2). این دارو برای درمان شیزوفرنیا و حملات حاد پانیک همراه با اختلال دو قطبی مصرف می شود.

Anti-D Immunoglobulin(IM) (انتی دی ایمنوگلوبولین عضلانی)

Anti-D Immunoglobulin(IM) (انتی دی ایمنوگلوبولین عضلانی) در دسته‌ی اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها قرار دارد توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگارکلی ایمنوگلوبولین ها ضروری است. این فرآورده به منظورجلوگیری از ایجاد حساسیت نسبت به فاکتور Rh و جلوگیری از بیماری همولیتیک نوزادان در بارداری های بعدی استفاده می […]

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL