Brinzolamide (برینزولامید) | اطلاعات دارویی

Cardiovascular Drugs

Brinzolamide

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Brinzolamide

اروهای قلبی عروقی

برینزولامید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ برینزولامید - برینزولاماید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این فراورده در درمان افزایش فشار داخل چشمی یا گلوکوم با زاویه باز مصرف می شود.


این دارو با مهار آنزیم کربنیک انیدراز II در چشم باعث کاهش ترشح مایع زلالیه و کاهش فشار داخل چشم می شود.


درصورت مصرف موضعی، جذب سیستمیک دارد. نیمه عمر دارو 111 روز است و دفع آن عمدتاً کلیوی است.

عوارض جانبی احتمالی


تاری موقتی دید بعد از مصرف دارو، احساس طعم غیر معمول، سوزش یا خارش، چشم خشک و التهاب و آب ریزش بینی و واکنشهای آلرژیک و التهاب ملتحمه از عوارض جانبی مهم این دارو می باشند.

هشدارها و تذکرات


1. در صورت نارسایی کلیوی و کبدی باید با احتیاط مصرف شود.
2. چنانچه عوارض موضعی چشمی مثل التهاب ملتحمه و واکنشهای چشم مشاهده شد، مصرف دارو باید قطع شود و قبل از شروع مصرف مجدد، بیمار باید ارزیابی شود.

تداخلات


همزمان با داروهای خوراکی مهارکننده کربنیک انیدراز و مقادیر زیاد سالیسیلاتها نباید مصرف شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL