Archive for the ‘B’ Category

Bromocriptine Mesilate (برموکریپتین مسیلات)

Bromocriptine Mesilate (برموکریپتین مسیلات) در دسته‌ی وپامینرژیک ها قرار دارد برموکریپتین در منترل بیماری پارکینسون( اما نه در کنترل علائم خارج هرمی ناشی از داروها)، پرولاکتینوها، آکرومگالی و زنان مبتلا به PCOS همراه با هیپرپرولاکتینومی مصرف می شود.

Bupropion Hydrochloride (بوپروپیون هیدروکلراید)

Bupropion Hydrochloride (بوپروپیون هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای ضد افسردگی قرار دارد این دارو در مقایسه با ضد افسردگیهای سه حلقه ای بلوکرنورونی ضعیفی برای باز جذب سروتونین و نورآدرنالین است، در عین حال باز جذب دوپامین را نیز مهار می کند. اثر ضد افسردگی آن ممکن است تا ۴ هفته بعد از شروع درمان مشهود […]

BCG Vaccines (واکسن ب س ژ)

BCG Vaccines (واکسن ب س ژ) در دسته‌ی اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها قرار دارد واکسن BCG برای ایمن سازی فعال بر علیه سل در کودکان مصرف می شود که آزمون توبرو کولین آنها منفی می باشد. به جز نوزادان، در مورد کلیه افراد قبل از واکسیناسیون باید آزمون پوستی برای حساسیت توبروکولین […]

Brinzolamide (برینزولامید)

Brinzolamide (برینزولامید) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد این فراورده در درمان افزایش فشار داخل چشمی یا گلوکوم با زاویه باز مصرف می شود.

Balanced Salt (بالانسد سالت)

Balanced Salt (بالانسد سالت) در دسته‌ی لکترولیت ها قرار دارد برای شستشوی چشمها درحین اعمال جراحی مختلف بکار می رود.

Belladonna (بلادونا)

Belladonna (بلادونا) در دسته‌ی نتی موسکارینیک ها قرار دارد این دارو به صورت کمکی درمان درمان زخم معده، سندرم روده تحریک پذیر و درمان کمکی در آنتروکولیت باکتریایی به کار می رود.

Barium Sulfate (باریوم سولفات)

Barium Sulfate (باریوم سولفات) در دسته‌ی واد حاجب قرار دارد سولفات باریم به عنوان ماده حاجب اشعه X برای آزمایشات پرتونگاری و توموگرافی کامپیوتری قسمتهای مختلف دستگاه گوارش مصرف می شود.

Bicarbonate (بی کربنات)

Bicarbonate (بی کربنات) در دسته‌ی لکترولیت ها قرار دارد بی کربنات سدیم برای کاهش خطرات اسیدوز متابولیک در بیماری شدید کلیوی، بی کفایتی عروق ناشی از شوک یا دهیدراسیون شدید، ایست قلبی و اسیدوز لاکتیک اولیه شدید، به عنوان داروی کمکی در اسهال های شدید(که مقدار زیادی بی کربنات از دست رفته است)، در درمان […]

Biperiden (بیپریدین)

Biperiden (بیپریدین) در دسته‌ی نتی موسکارینیک ها قرار دارد بیپریدین در درمان بیناری پارکینسون و علایم خارجج هرمی ناشی از داروها ( غیر از اختلالات حرکتی دیررس ) تجویز می شود.

Beclometasone Dipropionate (بکلومتازون دی پروپیونات)

Beclometasone Dipropionate (بکلومتازون دی پروپیونات) در دسته‌ی ورتیکواستروئیدها قرار دارد بکلومتازون به عنوان درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به آسم نایژه ای مزمن بکار می رود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL