Archive for the ‘B’ Category

Benzathine Penicillin (بنزاتین)

Benzathine Penicillin (بنزاتین) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد این دارو در درمان عفونت های باکتریایی حساس به پنی سیلین، از جمله بیماری یاز، التهاب حلق و سیفلیس و به عنوان پیشگیری از ابتلا به تب روماتیسمی مصرف می شود.

Bethanechol Chloride (بتانکل کلراید)

Bethanechol Chloride (بتانکل کلراید) در دسته‌ی اراسمپاتومیمتیک ها قرار دارد بتانکول برای رفع احتباس ادراری غیر انسدادی متعاقب اعمال جراحی و برای آتونی نوروژنیک کیسه مثانه مصرف می شود.

Brimonidine Tartrate (بریمونیدین تارترات)

Brimonidine Tartrate (بریمونیدین تارترات) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد این فراورده برای درمان گلوکوم با زاویه باز یا افزایش فشار داخل کره چشم بکار می رود.

Bromocriptine Mesilate (برموکریپتین مسیلات)

Bromocriptine Mesilate (برموکریپتین مسیلات) در دسته‌ی وپامینرژیک ها قرار دارد برموکریپتین در منترل بیماری پارکینسون( اما نه در کنترل علائم خارج هرمی ناشی از داروها)، پرولاکتینوها، آکرومگالی و زنان مبتلا به PCOS همراه با هیپرپرولاکتینومی مصرف می شود.

Bupropion Hydrochloride (بوپروپیون هیدروکلراید)

Bupropion Hydrochloride (بوپروپیون هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای ضد افسردگی قرار دارد این دارو در مقایسه با ضد افسردگیهای سه حلقه ای بلوکرنورونی ضعیفی برای باز جذب سروتونین و نورآدرنالین است، در عین حال باز جذب دوپامین را نیز مهار می کند. اثر ضد افسردگی آن ممکن است تا ۴ هفته بعد از شروع درمان مشهود […]

BCG Vaccines (واکسن ب س ژ)

BCG Vaccines (واکسن ب س ژ) در دسته‌ی اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها قرار دارد واکسن BCG برای ایمن سازی فعال بر علیه سل در کودکان مصرف می شود که آزمون توبرو کولین آنها منفی می باشد. به جز نوزادان، در مورد کلیه افراد قبل از واکسیناسیون باید آزمون پوستی برای حساسیت توبروکولین […]

Brinzolamide (برینزولامید)

Brinzolamide (برینزولامید) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد این فراورده در درمان افزایش فشار داخل چشمی یا گلوکوم با زاویه باز مصرف می شود.

Balanced Salt (بالانسد سالت)

Balanced Salt (بالانسد سالت) در دسته‌ی لکترولیت ها قرار دارد برای شستشوی چشمها درحین اعمال جراحی مختلف بکار می رود.

Belladonna (بلادونا)

Belladonna (بلادونا) در دسته‌ی نتی موسکارینیک ها قرار دارد این دارو به صورت کمکی درمان درمان زخم معده، سندرم روده تحریک پذیر و درمان کمکی در آنتروکولیت باکتریایی به کار می رود.

Barium Sulfate (باریوم سولفات)

Barium Sulfate (باریوم سولفات) در دسته‌ی واد حاجب قرار دارد سولفات باریم به عنوان ماده حاجب اشعه X برای آزمایشات پرتونگاری و توموگرافی کامپیوتری قسمتهای مختلف دستگاه گوارش مصرف می شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL