Bromhexine (برم هگزین) | اطلاعات دارویی

Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants

Bromhexine

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Bromhexine

اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

برم هگزین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ برم هگزین - برم هکسین - بروم هگزین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


برم هگزین به عنوان خلط آور و رقیق کننده ترشحات موکوسی در مواردی مانند التهاب نایژه، آسم، برونشیکتازی و التهاب سینوس ها همراه با تجمع ترشحات موکوسی غلیظ و چسبنده در مجاری تنفسی مصرف می شود.


این دارو با تحریک غدد مخاطی نایژه و تغییر ترکیبات گلیکوپروتئینی موجود در ترشحات، موجب کاهش چسبندگی و رقیق شدن ترشحات و خروج آنها می گردد.


این دارو به خوبی از دستگاه گوارش جذب و پس از یک ساعت، به حداکثر غلظت پلاسمایی می رسد. دارو پس از متابولیزه شدن، عمدتاً از راه ادرار و به مقدار اندک از طریق مدفوع دفع می گردد.

عوارض جانبی احتمالی


اختلالات گوارشی از عوارض جانبی دارو هستند.

هشدارها و تذکرات


در مبتلایان به زخم های گوارشی، با احتیاط مصرف شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL