Bupivacaine Hydrochloride (بوپی واکایین) | اطلاعات دارویی

Local Anaesthtics

Bupivacaine Hydrochloride

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Bupivacaine Hydrochloride

یحس کننده های موضعی

بوپی واکایین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ بوپی واکایین - بوپیواکایین - بوپی وا کائین - بوپیواکائین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


بوپی واکائین به طور کلی برای ایجاد بی‌حسی موضعی و یا منطقه‌ای یا اپی‌دورال در ناحیه کمر و یا خاجی و انسداد در ناحیه زیر عنکبوتیه و از طریق انفیلتراسیون یا انسداد عصبی در دندانپزشکی به کار می‌رود.


جذب سیستمیک این دارو کامل است . به پروتئین‌های پلاسما به مقدار زیاد متصل می‌شود.متابولیسم آن عمدتاُ کبدی است و از راه کلیه دفع می‌گردد. نیمه عمر دارو در بزرگسالان 5/3 ساعت ، زمان اثر متوسط تا آهسته و مدت اثر دارو طولانی است.

عوارض جانبی احتمالی


عوارض جانبی به طور کلی به مقدار مصرف، غلظ زیاد پلاسمایی ناشی از ورود ناخواسته دارو به رگ، کاهش تحمل بیمار، ناسازگاری فرد با حساسیت مفرط بستگی دارد. ضمناً میزان عوارض ناخواسته به محل تزریق نیز بستگی دارد. واکنش‌های سیستمیک ممکن است به سرعت یا با تأخیر و تا 30 دقیقه پس از تجویز دارو بروز کنند. عوارض با شیوع کم آن عبارتند از کبودی رنگ پوست، اختلال بینایی و یا دوبینی، تشنج، سرگیجه ، زنگ زدن گوش،‌لرزش یا رعشه، عصبانیت و یا بیقراری غیرعادی و تهوع و استفراغ.

هشدارها و تذکرات


1. در کودکان و سالخوردگان ، امکان بروز مسمومیت سیستمیک با این دارو بیشتر است.
2. در ناراحتیهای قلبی – عروقی به ویژه انسداد قلبی و یا شوک و یا عفونت و التهاب در محل تزریق باید با احتیاط فراوان مصرف گردد.
3. در صورت وجود بیماری‌های CNS و یا اختلالات انعقادی خون و سابقه حساسیت به دارو باید با احتیاط فراوان مصرف گردد.
4. ممکن است با مصرف این دارو با غلظت 25% درصد اعصاب بین دنده‌ای انسداد کامل پیدا ‌کنند.
5. شدت انسداد حرکتی، با غلظت 5/0 درصد این دارو برای بار اول ممکن است بیشتر از دفعات بعد باشد.

تداخلات


داروهای مضعف CNS ، از جمله داروهایی که معمولاً‌ قبل از بیهوشی و یا به عنوان کمک همراه با داروهای بی‌حس کننده موضعی مصرف می‌شوند و نیز سولفات منیزیم تزریقی، اگر همزمان با داروهای بی حس کننده موضعی مصرف گردند، ممکن است موجب تشدیدتضعیف CNS شوند. داروهای مسدود کننده گیرنده بتا آرنرژیک از طریق کاهش جریان خون کبدی، سرعت متابولیسم دارو را کاهش داده و خطر مسمومیت با آنرا بالا می‌برند. سایمتیدین متابولیسم این دارو را به تأخیر می‌اندازد و در نتیجه احتمال خطر مسمومیت افزایش می‌یابد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL