Archive for the ‘A’ Category

Aluminium MGS (الومینیوم ام جی اس)

Aluminium MGS (الومینیوم ام جی اس) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد این دارو برای درمان علامتی سوزش معده ناشی از ترشح اسید، سوءهاضمه ناشی از اسید و ترش کردن درمان علامتی برگشت محتویات معده به مری نیز به کار می رود.

Antihemophilic Factor (انتی هموفیلیک فاکتور)

Antihemophilic Factor (انتی هموفیلیک فاکتور) در دسته‌ی حصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز قرار دارد فاکتور ضد هموفیلی ( فاکتور VIII) برای کنترل و پیشگیری خونریزی، از جمله خونریزی طی اعمال جراحی یا پس از آن یا در بیماران مبتلا به هموفیلی Aمصرف می شود.

Adult cold (سرماخوردگی بزرگسال)

Adult cold (سرماخوردگی بزرگسال) در دسته‌ی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها قرار دارد کاهش علائم سرماخوردگی (ترکیب استامینوفن، پسودوافدرین، دیفن هیدرامین، کلرفنیرامین، دکسترومتورفان و فنیل افرین)

Atropine Sulfate(Ophthalmic) (آتروپین سولفات چشمی)

Atropine Sulfate(Ophthalmic) (آتروپین سولفات چشمی) در دسته‌ی نتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها قرار دارد آتروپین به عنوان فلج کننده جسم مژگانی برای اندازه گیری عیب های انکساری در کودکان به کار می رود. این دارو همچنین جهت درمان التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه و برای ایجاد گشادی مردمک چشم تجویز […]

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL