Archive for the ‘E’ Category

Eptifibatide (اپتی فیباتید)

Eptifibatide (اپتی فیباتید) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد اپتی فیباتاید یک داروی ضد پلاکت است که به طور برگشت پذیر اتصال فیبرینوژن، فاکتور von willebrand و دیگر مولکولهای چسبنده را به گیرنده گلیکو پروتئین IIIa/IIb پلاکت مهار می کند و معمولاً در ترکیب با آسپرین و هپارین در درمان آنژین ناپایدار و در […]

Epirubicin Hydrochloride (اپی روبیسین هیدروکلراید)

Epirubicin Hydrochloride (اپی روبیسین هیدروکلراید) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد اپی روبیسین در درمان سرطان سینه،مثانه، میلوم مولتیپل، لنفوم ها، لوسمی های حاد، سرطان رحم، تخمدان، پروستات و دستگاه گوارش مصرف شده است .

Ezetimibe (ازتیمیب)

Ezetimibe (ازتیمیب) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد ضد هایپرلیپیدمی (مهارکننده انتخابی جذب کلسترول). درمان هایپر کلسترولمی اولیه (به تنهایی یا همراه با مهارکننده های HMG-CoA ردوکتاز)، درمان کمکی همراه با داروهای آتورواستاتین یا سیمواستاتین در بیماران با هایپرکلسترولمی فامیلیال هموزیگوس، درمان به منظور کاهش سیتوسترول و کمپسترول در سیتوسترولمی هموزیگوس.

Estramustine Sodium Phosphate (استراموستین سدیم فسفات)

Estramustine Sodium Phosphate (استراموستین سدیم فسفات) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد استراموستین در درمان کارسینومای پروستات مصرف می شود.

Expectorant (اکسپکتورانت)

Expectorant (اکسپکتورانت) در دسته‌ی اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی قرار دارد اکسپکتورانت برای کاهش غلظت و چسبندگی خلط و تسهیل خروج آن از ریه ها، کاهش موکوس ریوی و تبدیل سرفه های خشک به سرفه ترشحی و خلط آور استفاده می شود.

Etoposide (اتوپوسید)

Etoposide (اتوپوسید) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد اتوپوزید در درمان کارسینوم ریه و بیضه به کار می رود. همچنین در درمان کارسینوم مثانه، لنفوم های هوچکینی و غیر هوچکینی، لوسمی حاد میلوسیتیک، سارکوم اوینگ وکاپوسی مصرف شده است.

Expectorant Codeine (اکسپکتورانت کدئین)

Expectorant Codeine (اکسپکتورانت کدئین) در دسته‌ی اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی قرار دارد این دارو به منظور تسکین سرفه و کاهش احتقان بینی ناشی از سرماخوردگی، آلرژی و یا سایرعلائم عمومی ناشی از سرماخوردگی به کار می رود.

Exemestane (اگزمستان)

Exemestane (اگزمستان) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد Exemestane یک مهار کننده انتخابی سیستم آروماتاز است (سیستم سنتز استروژن) و مشابه با فورمستان می باشد. در درمان سرطان پیشرفته پستان در زنان یائسه که به درمان ضد استروژن پاسخ نمی دهند کاربرد دارد. دوز توصیه شده آن mg25 در روز به صورت خوراکی و […]

Erythromycin(Topical) (اریترومایسینموضعی)

Erythromycin(Topical) (اریترومایسینموضعی) در دسته‌ی اروهای پوستی و ضد آفتاب ها قرار دارد این فرآورده برای درمان موضعی آکنه ولگاریس و پیشگیری از عفونت‌های سطحی و چرک‌زای پوستی به کار می‌رود.

Efavirenz (افاویرنز)

Efavirenz (افاویرنز) در دسته‌ی د ویروسها قرار دارد آنتی ویروس ( مهارکننده غیر نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس). درمان عفونت HIV-1 همراه با یک مهارکننده پروتئاز یا مهارکننده نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL