Archive for the ‘E’ Category

Estramustine Sodium Phosphate (استراموستین سدیم فسفات)

Estramustine Sodium Phosphate (استراموستین سدیم فسفات) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد استراموستین در درمان کارسینومای پروستات مصرف می شود.

Expectorant (اکسپکتورانت)

Expectorant (اکسپکتورانت) در دسته‌ی اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی قرار دارد اکسپکتورانت برای کاهش غلظت و چسبندگی خلط و تسهیل خروج آن از ریه ها، کاهش موکوس ریوی و تبدیل سرفه های خشک به سرفه ترشحی و خلط آور استفاده می شود.

Etoposide (اتوپوسید)

Etoposide (اتوپوسید) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد اتوپوزید در درمان کارسینوم ریه و بیضه به کار می رود. همچنین در درمان کارسینوم مثانه، لنفوم های هوچکینی و غیر هوچکینی، لوسمی حاد میلوسیتیک، سارکوم اوینگ وکاپوسی مصرف شده است.

Expectorant Codeine (اکسپکتورانت کدئین)

Expectorant Codeine (اکسپکتورانت کدئین) در دسته‌ی اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی قرار دارد این دارو به منظور تسکین سرفه و کاهش احتقان بینی ناشی از سرماخوردگی، آلرژی و یا سایرعلائم عمومی ناشی از سرماخوردگی به کار می رود.

Exemestane (اگزمستان)

Exemestane (اگزمستان) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد Exemestane یک مهار کننده انتخابی سیستم آروماتاز است (سیستم سنتز استروژن) و مشابه با فورمستان می باشد. در درمان سرطان پیشرفته پستان در زنان یائسه که به درمان ضد استروژن پاسخ نمی دهند کاربرد دارد. دوز توصیه شده آن mg25 در روز به صورت خوراکی و […]

Erythromycin(Topical) (اریترومایسینموضعی)

Erythromycin(Topical) (اریترومایسینموضعی) در دسته‌ی اروهای پوستی و ضد آفتاب ها قرار دارد این فرآورده برای درمان موضعی آکنه ولگاریس و پیشگیری از عفونت‌های سطحی و چرک‌زای پوستی به کار می‌رود.

Efavirenz (افاویرنز)

Efavirenz (افاویرنز) در دسته‌ی د ویروسها قرار دارد آنتی ویروس ( مهارکننده غیر نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس). درمان عفونت HIV-1 همراه با یک مهارکننده پروتئاز یا مهارکننده نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس.

Esomeprazole Magnesium (اسومپرازول)

Esomeprazole Magnesium (اسومپرازول) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد اسموپرازول ایزومر S امپرازول مهارکننده پمپ پروتون می باشد و به طور مشابه در درمان بیماری زخم معده و ریفلاکس معده- مروی کاربرد دارد و به صورت نمک منیزیم یا سدیم بر حسب دوزهای اسموپرازول تجویز می شود. ۲/۲۲ میلی گرم نمک منیزیم آن و ۳/۲۱ […]

Etanercept (اتانرسپت)

Etanercept (اتانرسپت) در دسته‌ی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها قرار دارد آرتریت روماتوئید فعال متوسط تا شدید و آرتریت پسوریازیس حاد و پیشرونده، درانگلستان مصرف آن در بیمارانی است که پاسخ کافی به داروهای DMAD نمی دهند اگرچه که در موارد حاد شدید ممکن است از ابتدا شروع شود. در آمریکا نیز می […]

Erythropoetins (اپوتینز)

Erythropoetins (اپوتینز) در دسته‌ی حصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز قرار دارد اریتروپویتین برای درمان کم خونی، ناشی از فقدان اریتروپوتین در نارسایی مزمن کلیوی بکار می‌رود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL