Archive for the ‘E’ Category

Exemestane (اگزمستان)

Exemestane (اگزمستان) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد Exemestane یک مهار کننده انتخابی سیستم آروماتاز است (سیستم سنتز استروژن) و مشابه با فورمستان می باشد. در درمان سرطان پیشرفته پستان در زنان یائسه که به درمان ضد استروژن پاسخ نمی دهند کاربرد دارد. دوز توصیه شده آن mg25 در روز به صورت خوراکی و […]

Erythromycin(Topical) (اریترومایسینموضعی)

Erythromycin(Topical) (اریترومایسینموضعی) در دسته‌ی اروهای پوستی و ضد آفتاب ها قرار دارد این فرآورده برای درمان موضعی آکنه ولگاریس و پیشگیری از عفونت‌های سطحی و چرک‌زای پوستی به کار می‌رود.

Efavirenz (افاویرنز)

Efavirenz (افاویرنز) در دسته‌ی د ویروسها قرار دارد آنتی ویروس ( مهارکننده غیر نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس). درمان عفونت HIV-1 همراه با یک مهارکننده پروتئاز یا مهارکننده نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس.

Esomeprazole Magnesium (اسومپرازول)

Esomeprazole Magnesium (اسومپرازول) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد اسموپرازول ایزومر S امپرازول مهارکننده پمپ پروتون می باشد و به طور مشابه در درمان بیماری زخم معده و ریفلاکس معده- مروی کاربرد دارد و به صورت نمک منیزیم یا سدیم بر حسب دوزهای اسموپرازول تجویز می شود. ۲/۲۲ میلی گرم نمک منیزیم آن و ۳/۲۱ […]

Etanercept (اتانرسپت)

Etanercept (اتانرسپت) در دسته‌ی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها قرار دارد آرتریت روماتوئید فعال متوسط تا شدید و آرتریت پسوریازیس حاد و پیشرونده، درانگلستان مصرف آن در بیمارانی است که پاسخ کافی به داروهای DMAD نمی دهند اگرچه که در موارد حاد شدید ممکن است از ابتدا شروع شود. در آمریکا نیز می […]

Erythropoetins (اپوتینز)

Erythropoetins (اپوتینز) در دسته‌ی حصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز قرار دارد اریتروپویتین برای درمان کم خونی، ناشی از فقدان اریتروپوتین در نارسایی مزمن کلیوی بکار می‌رود.

Estradiol Valerate (استرادیول والرات)

Estradiol Valerate (استرادیول والرات) در دسته‌ی ورمون های جنسی قرار دارد استرادیول به عنوان جانشین درمانی در کمبود هورمون ایستروژن و نیز در حالاتی نظیر هیپوگونادیسم، واژینیت آتروفیک، نارسایی اولیه تخمدانی، درمان علائم وازوموتور دوران یائسگی و پیشگیری از استئوپروز بعد از یائسگی به کار می رود. این دارو همچنین ممکن است در درمان خونریزی […]

Erythromycin (اریترومایسین)

Erythromycin (اریترومایسین) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد اریترومایسین به عنوان جایگزین پنی سیلین ها در بیمارانی که به این دارو حساسیت مفرط دارند، مصرف می شود. همچنین، اریترومایسین در درمان انتریت ناشی از کامپلیوباکتر، پنومونی، بیماری لژیونر، سیفیلیس، التهاب مزمن پروستات، آکنه ولگاریس و برای پیشگیری از دیفتری و سیا سرفه مصرف می […]

Etherified Starches (هیدروکسی اتیل نشاسته)

Etherified Starches (هیدروکسی اتیل نشاسته) در دسته‌ی حصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز قرار دارد نشاسته های اتری شده انبساط دهنده های پلاسمایی هستند که در برخورد با شوک هیپوولمیک از آنها استفاده می شود آنهایی که به طور شایع تر مصرف می شوند عبارتند از hetastarch با وزن مولکولی بالا (با […]

Ethinyl Estradiol (اتینیل استرادیول)

Ethinyl Estradiol (اتینیل استرادیول) در دسته‌ی ورمون های جنسی قرار دارد اتینیل استرادیول به عنوان درمان جایگزین هورمونی در حالات کم کاری غدد تناسلی یا دوران یائسگی برای کاهش علائم وازوموتور و نیز در نئوپلاسم پیشرفته و غیر قابل جراحی پستان یا پروستات به کار می رود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL