Archive for the ‘I’ Category

Infliximab (اینفلکسی مب)

Infliximab (اینفلکسی مب) در دسته‌ی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها قرار دارد در مایع مفصلی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و در روده بیماران مبتلا به کرون TNF افزایش می یابد. موارد مصرف: آرتریت روماتوئید، اسپوندلیت انکیلوزان، بیماری کرون (در صورتی که به دیگر داروها جواب نداده باشد) از طریق انفوزیون داخل وریدی […]

Interferon Alfa (اینترفرون الفا)

Interferon Alfa (اینترفرون الفا) در دسته‌ی د ویروسها قرار دارد انترفرون آلفا در درمان لوسمی Hairy cell، کوندیلوماتا الکومیناتا، هپاتیت مزمن فعال، سارکوم کاپوسی همراه با ایدز، کارسینوم مثانه، کارسینوم کلیه، لوسمی میلوسیتیک مزمن، پاپیلوماتوزیس لارنژیال، لنفوم های غیر هوچکینی، ملانوم بدخیم، میلوم مولتیپل و میکوزوفونگوئید مصرف می شود. این دارو همچنین در درمان کارسینوم […]

Isotretinoin (ایزوترتینویین)

Isotretinoin (ایزوترتینویین) در دسته‌ی اروهای پوستی و ضد آفتاب ها قرار دارد ایزوترتینوئین رتینوئیدی است که برای درمان سیستمیک سیستیک نودولا و بثورات جلدی توده‌ای (conglobate acne) و بثورات جلدی شدید که به دوره‌های کامل درمانی عوامل ضدمیکروب سیستمیک پاسخ نداده‌اند و یا بثورات جلدی همراه با مشکلات عصبی به کار می‌رود. علاوه بر این، […]

Imipenem (ایمی پنم)

Imipenem (ایمی پنم) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد ایمی پنم یک کاباپنم آنتی باکتریال بتالاکتام است که با پنی سیلین در غیر اشباع بودن ۵ آمین حلقۀ غشایی که به جای اتم گوگرد حاوی کربن می باشد تفاوت دارد. از آنجا که این دارو توسط آنزیم دهیدروپپتیداز I در کلیه متابولیزه می شود […]

Interferon Beta-1A (اینترفرون بتا آ)

Interferon Beta-1A (اینترفرون بتا آ) در دسته‌ی د ویروسها قرار دارد این فرآورده برای درمان کوندیلوما آکامیناتوم (در صورت وجود کمتر از ۹ ضایعه و عدم پاسخ به درمانهای دیگر) و اشکال عودکننده مولتیپل اسکلروزیس و کاهش میزان ناتوانایی فیزیکی و کاهش تشدید بیماری مصرف می شود.

Isoflurane (ایزوفلوران)

Isoflurane (ایزوفلوران) در دسته‌ی یهوش کننده های عمومی قرار دارد ایزوفلوران به عنوان بیهوش کننده برای القاء و ادامه بیهوشی مصرف می‌شود.

Isoniazid (ایزونیازید)

Isoniazid (ایزونیازید) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد ایزونیازید همراه با سایر داروهای ضد سل در درمان سل و به تنهایی برای پیشگیری از بروز این بیماری مصرف می شود.

Interferon Beta-1-B (اینترفرون بتا بی)

Interferon Beta-1-B (اینترفرون بتا بی) در دسته‌ی د ویروسها قرار دارد برای استفاده در بیماران سرپائی مبتلا به نوع متناوب بیماری مولتیپل اسکلروزیس به منظور کاهش تناوب و وخامت این بیماری مصرف می شود. این نوع بیماری با حملات عود کننده اختلالات عصبی همراه با بهبودی کامل یا ناقص مشخص می شود.

Iron Sucrose (ایرون سوکروز)

Iron Sucrose (ایرون سوکروز) در دسته‌ی وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) قرار دارد هماتینیک (ترکیب هیدروکسیدآهن ۳ در سوکروز). درمان آنمی فقر آهن در بیماران تحت همودیالیز طولانی مدت و یا دریافت کننده اریتروپویئتین.

Imipramine (ایمی پرامین)

Imipramine (ایمی پرامین) در دسته‌ی اروهای ضد افسردگی قرار دارد ایمیپرامین برای رفع بیماری افسردگی و نیز شب‌ادراری در کودکان تجویز می‌شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL