Archive for the ‘I’ Category

Influenza Vaccines (واکسن آنفلوانزا)

Influenza Vaccines (واکسن آنفلوانزا) در دسته‌ی اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها قرار دارد این واکسن فقط برای ایجاد ایمنی فعال (تولید پادتن) بر علیه آنتی ژن های ویروس آنفلونزا که در واکسن موجود است مصرف می شود. تزریق واکسن برای افراد با سن بیشتر از ۶ ماه که به دلیل سن و شرایط […]

Ifosfamide (ایفوسفامید)

Ifosfamide (ایفوسفامید) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد موارد مصرف ایفوسفامید تا حد زیادی مشابه سیکلوفسفامید است و در درمان، تومورهای بیضه، انواع کارسینوما، لنفوم ها، لوسمی و تومورهای تخمدان مصرف می شود.

Iohexol (ایوهگزول)

Iohexol (ایوهگزول) در دسته‌ی واد حاجب قرار دارد ایوهگزول از راه داخل نخاعی برای میلوگرافی ناحیه سینه، گردن، کمر وتمامی ستون فقرات (استاندارد یا توموگرافی کامپیوتری)؛ از راه داخل عروقی برای آنژیوکاردیوگرافی، آنژیوگرافی، آئورتوگرافی، آرتریوگرافی، ونوگرافی، اوروگرافی دفعی، توموگرافی کامپیوتری مغز و بدن، هرنیوگرافی؛ از راه داخل مجرا برای پانکراتوگرافی برگشتی؛ کولانژیوپانکراتوگرافی برگشتی، و از […]

Imatinib Mesilate (ایماتینیب مسیلات)

Imatinib Mesilate (ایماتینیب مسیلات) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد imatibine mesilate یک مهار کننده تیروزین کیناز است. به صورت مسیلات تجویز می شود اما دوزهای داده شده بر اساس پایه بیان می شوند. ۵/۱۱۹ میلی گرم فرم مسیلات تقریباً معادل با mg 100imatinib است. در درمان لوسمی میلوئید مزمن به بیماران در مرحله […]

Iopamidol (ایوپامیدول)

Iopamidol (ایوپامیدول) در دسته‌ی واد حاجب قرار دارد ماده حاجب. عکس برداری ، آنژیوگرافی، میلوگرافی، عکس برداری از دستگاه گوارش.

Ibuprofen (ایبوپروفن)

Ibuprofen (ایبوپروفن) در دسته‌ی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها قرار دارد ایبوپروفن در تسکین درد و التهاب روماتیسمی ، انواع آرتریت‌(شامل آرتریت جوانان) و دیگر اختلالات عضلانی – اسکلتی به کار می رود. همچنین در درد‌های ملایم تا متوسط نظیر قاعدگی دردناک، دردهای بعد از عمل جراحی، تب و درد در کودکان مصرف […]

Irinotecan Hydrochloride (ایرینوتکان هیدروکلراید)

Irinotecan Hydrochloride (ایرینوتکان هیدروکلراید) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد Irinotecan یک مشتق آلکالوئیدیی camptothecin است که از camptotheca acuminata حاصل می شود. مشتقات camptothecin مهار کننده های آنزیم توپوایزوماز I می باشند و بنابراین به صورت اختصاصی در فاز S در همانند سازی DNA دخالت می کنند و از سنتز اسیدنوکلئیک جلوگیری می […]

Iopromide (ایوپرومید)

Iopromide (ایوپرومید) در دسته‌ی واد حاجب قرار دارد این فرآورده برای انجام آرتریوگرافی، آئورتوگرافی، آنژیوگرافی و ونوگرافی در مغز، قلب و عروق، و برای اوروگرافی دفعی، مقطع نگاری کامپیوتری مغز و بدن استفاده می شود.

Indometacin (ایندومتاسین)

Indometacin (ایندومتاسین) در دسته‌ی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها قرار دارد ایندومتاسین برای کنترل درد و التهاب متوسط تا شدید در بیماری‌های روماتیسمی، استئوآرتریت حاد یا مزمن ، آرتریت جوانان و درمان التهاب‌های غیر روماتیسمی مصرف می‌شود.

Idoxuridine (یدوکسوریدین)

Idoxuridine (یدوکسوریدین) در دسته‌ی د ویروسها قرار دارد آیدوکسوریدین در درمان کراتیت ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس (تبخال) به صورت موضعی در چشم مصرف می شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL