Archive for the ‘N’ Category

Nalidixic Acid (نالیدیکسیک اسید)

Nalidixic Acid (نالیدیکسیک اسید) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد اسید نالدیکسیک در درمان عفونت های مجاری ادرار مصرف می شود.

Nitroglycerin (نیتروگلسیرین)

Nitroglycerin (نیتروگلسیرین) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد این دارو برای پیشگیری و درمان آنژین صدری حاد و درمان آنژین صدری مزمن و درمان نارسایی بطن چپ مصرف می‌شود. نیتروگلیسرین تزریقی برای کنترل فشار خون حین بعضی از اعمال جراحی و برای کاهش خونریزی به داخل ناحیه جراحی مصرف می‌شود. نیتروگلیسرین تزریقی به عنوان […]

Nitrofurantoin (نیتروفورانتوئین)

Nitrofurantoin (نیتروفورانتوئین) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد نیتروفورانتوئین در درمان عفونت های مجاری ادرار مصرف می شود.

Naloxone Hydrochloride (نالوکسون هیدروکلراید)

Naloxone Hydrochloride (نالوکسون هیدروکلراید) در دسته‌ی نتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها قرار دارد نالوکسان برای برطرف کردن تضعیف تنفسی ناشی از داروهای شبه تریاک جهت درمان مسمومیت با ترکیبات اوپیوئید و همچنین به عنوان داروی کمکی در درمان شوک سپتیک می‌شود.

Nitrofurazone (نیتروفورازون)

Nitrofurazone (نیتروفورازون) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد نیتروفورازون به صورت موضعی در سوختگی‌های درجه دوم سوم، زخم‌ها و عفونت‌های پوستی و برای آماده ساختن موضع برای پیوند پوست مصرف می‌شود.

Naltrexone (نالتروکسان)

Naltrexone (نالتروکسان) در دسته‌ی نتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها قرار دارد این دارو به عنوان عامل کمکی برای درمان معتادانی به کار می‌رود که تریاک اعتیاد کرده‌اند. همچنین به عنوان عامل کمکی در درمان اعتیاد به الکل مصرف می‌شود.

Nortriptyline Hydrochloride (نورتریپتیلن هیدروکلراید)

Nortriptyline Hydrochloride (نورتریپتیلن هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای ضد افسردگی قرار دارد ‌نورتریپ‌تیلین برای درمان بیماری افسردگی و نیز شب ادراری در کودکان تجویز می‌شود.

Naphazoline (نفازولین)

Naphazoline (نفازولین) در دسته‌ی اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی قرار دارد نفازولین برای تسکین موقت احتقان، خارش و تحریکات خفیف بینی و چشم ناشی از آلرژی به عوامل محیطی، سرماخوردگی، گردو غبار، دود، باد، شناوری، عدسیهای تماسی یا مطالعه و رانندگی زیاد استفاده می شود. این دارو برای […]

Nystatin (نیستاتین)

Nystatin (نیستاتین) در دسته‌ی اروهای ضد قارچ قرار دارد نیستاتین در درمان کاندیدیاز ناشی از کاندیداآلبیکانس و سایر گونه های کاندیدا مصرف می شود. نیستاتین در درمان کچلی ریش و سر و در عفونت های واژینال هم مصرف می شود.

Nitrous Oxide (نیتروس اکساید)

Nitrous Oxide (نیتروس اکساید) در دسته‌ی یهوش کننده های عمومی قرار دارد نیتروزاکساید به عنوان بیهوش کننده برای القاء و ادامه بیهوشی مصرف می‌شود. این دارو همچنین با مقادیر مصرف کم در اعمال جراحی سزارین و زایمان واژینال مصرف می‌شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL