Archive for the ‘N’ Category

Naphazoline (نفازولین)

Naphazoline (نفازولین) در دسته‌ی اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی قرار دارد نفازولین برای تسکین موقت احتقان، خارش و تحریکات خفیف بینی و چشم ناشی از آلرژی به عوامل محیطی، سرماخوردگی، گردو غبار، دود، باد، شناوری، عدسیهای تماسی یا مطالعه و رانندگی زیاد استفاده می شود. این دارو برای […]

Nystatin (نیستاتین)

Nystatin (نیستاتین) در دسته‌ی اروهای ضد قارچ قرار دارد نیستاتین در درمان کاندیدیاز ناشی از کاندیداآلبیکانس و سایر گونه های کاندیدا مصرف می شود. نیستاتین در درمان کچلی ریش و سر و در عفونت های واژینال هم مصرف می شود.

Nitrous Oxide (نیتروس اکساید)

Nitrous Oxide (نیتروس اکساید) در دسته‌ی یهوش کننده های عمومی قرار دارد نیتروزاکساید به عنوان بیهوش کننده برای القاء و ادامه بیهوشی مصرف می‌شود. این دارو همچنین با مقادیر مصرف کم در اعمال جراحی سزارین و زایمان واژینال مصرف می‌شود.

Naphazoline Antazoline (نفازولین آنتازولین)

Naphazoline Antazoline (نفازولین آنتازولین) در دسته‌ی نتی هیستامین ها قرار دارد این فراورده به منظور تخفیف تحریک یا احتقان چشم یا درمان علائم آلرژیک، التهاب یا عفونت چشم به کار می رود.

Neostigmine (نئوستیگمین)

Neostigmine (نئوستیگمین) در دسته‌ی اراسمپاتومیمتیک ها قرار دارد نئوستیگمین در درمان ضعف عضلانی ناشی از بیماری میاستنی‌گراو، احتباس غیر انسدادی ادرار بعد از عمل جراحی و به عنوان پادزهر توبوکورارین و سایر داروهای مسدد عصبی- عضلانی غیر دپولاریزان مصرف می شود.

Nelfinavir Mesilate (نلفیناویر مسیلات)

Nelfinavir Mesilate (نلفیناویر مسیلات) در دسته‌ی د ویروسها قرار دارد ضد ویروس (مهارکننده آنزیم HIV پروتئاز) a) درمان عفونت HIV، زمانی که درمان آنتی رترو ویروس اندیکاسیون داشته باشد. b) پروفیلاکسی پیرو تماس شغلی با HIV

Nandrolone Decanoate (ناندرولون دکانوات)

Nandrolone Decanoate (ناندرولون دکانوات) در دسته‌ی ورمون های جنسی قرار دارد ناندرولون برای درمان استئوپروز دوران یائسگی و نیز آنمی آپلاستیک، درمان روندهای کاتابولیک و سرطان پستان بکار می رود.

Nevirapine (نویراپین)

Nevirapine (نویراپین) در دسته‌ی د ویروسها قرار دارد ضد ویروس (مهارکننده غیر نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس). a) عفونت HIV-1 (با دیگر داروهای ضد رترو ویروس): بزرگسالان: ۲۰۰mg از راه خوراکی، روزی ۱بار برای ۱۴روز و سپس۲۰۰mg از راه خوراکی عر ۱۲ ساعت. کودکان ۲ماه تا ۸ سال : ۴mg/kg از راه خوراکی، روزی ۱بار […]

Nitrazepam (نیترازپام)

Nitrazepam (نیترازپام) در دسته‌ی واب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها قرار دارد این دارو بعنوان هیپنوتیک در درمان کوتاه مدت بیخوابی و نیز در اپی لپسی بخصوص اسپاسم شیر خواری (Infantile Spasm) بکار می رود.

Naproxen (ناپروکسن)

Naproxen (ناپروکسن) در دسته‌ی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها قرار دارد ناپروکسن در درمان آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت، آرتریت جوانان، درد، نقرس، التهاب غیر روماتیسمی، تب و قاعدگی دردناک مصرف می‌شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL