Archive for the ‘O’ Category

Oxaliplatin (اکسالی پلاتین)

Oxaliplatin (اکسالی پلاتین) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد Oxaliplatin یک ترکیب حاوی پلاتینوم است مشابه با سیس پلاتین در درمان سرطان کولورکتال متاستاتیک این دارو همراه با فلورواوراسیل و اسید فولینیک تجویز می گردد. دوز توصیه شده mg/m 85 به طریق انفوزیون داخل وریدی طی ۲ تا ۶ ساعت می باشد که در […]

Octreotide Acetate (اکتروتاید استات)

Octreotide Acetate (اکتروتاید استات) در دسته‌ی ورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز قرار دارد اوکترئوتاید در درمان تومورهای کارسینوئید، ترشح کننده گلوکاگن، ترشح کننده Vasoactive ) VIP(Intetinal peptide و اکرومگالی مصرف می شود.

Oseltamivir Phosphate (اوسلتامی ویر فسفات)

Oseltamivir Phosphate (اوسلتامی ویر فسفات) در دسته‌ی د ویروسها قرار دارد ضد ویروس(مهارکننده نورآمینیداز ویروس آنفلوآنزا). a) درمان عفونت حاد انفلوانزای نوع Aو B بدون عارضه b) درمان انفلوآنزا در کودکان ۱ساله و بیشتر

Oxytocin (اکسی توسین)

Oxytocin (اکسی توسین) در دسته‌ی ورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز قرار دارد اکسی توسین به منظور القاء با تشدید انقباضات رحمی در هنگام زایمان، جلوگیری و درمان خونریزی پس از زایمان، درمان سقط ناقص و سقط های درمانی، کاهش خروج شیر، تشخیص دیسترس جنینی و تشخیص عدم کفایت رحمی – جفتی به کار می رود.

Olanzapine (اولانزاپین)

Olanzapine (اولانزاپین) در دسته‌ی واب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها قرار دارد از این دارو برای درمان تظاهرات اختلالات روانی استفاده می‌شود.

Oxymetholone (اکسی متولون)

Oxymetholone (اکسی متولون) در دسته‌ی ورمون های جنسی قرار دارد اکسی متولون یک استروئید آنابولیک در درمان کم خونی ناشی از ضعف شدید مغز استخوان و پیشگیری از عواقب آنژیوادم ارثی و یا درمان تاخیر در رشد، مصرف می شود.

Oxazepam (اکسازپام)

Oxazepam (اکسازپام) در دسته‌ی واب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها قرار دارد این دارو در کوتاه مدت برای درمان اضطراب، به عنوان داروی کمکی در اضطراب همراه با افسردگی روانی، درمان علائم قطع مصرف الکل مصرف می‌شود.

Omega-3 Triglycerides (اومگا)

Omega-3 Triglycerides (اومگا) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد تری گلیسیریدهای امگا-۳ حاوی تری گلیسریدهای حاصل از اسید چرب امگا-۳ مخصوصاً eicosapentaenoic acid و docosa hexaenoic acid می باشند. این اسیدهای چرب طولانی زنجیر غیر اشباع چندتایی از پیش سازهای eicosanoids در ماهی هستند و هنگامی که توسط انسان مصرف می شوند با پیش […]

Obidoxime Chloride (ابیدوکسیم کلراید)

Obidoxime Chloride (ابیدوکسیم کلراید) در دسته‌ی نتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها قرار دارد ابیدوکسایم برای فعال کردن مجدد آنزیم کولین استراز مهار شده توسط حشره کش های ار گانو فسفره مصرف می شود.

Oxycodone Hydrochloride (اکسی کدون هیدروکلراید)

Oxycodone Hydrochloride (اکسی کدون هیدروکلراید) در دسته‌ی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها قرار دارد اکسی کودون، یک مشتق فنانترن و یک ضد درد مخدر است . به صورت خوراکی یا زیر جلدی یا داخل وریدی برای تسکین دردهای متوسط تا شدید مصرف می شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL