Digestive (دیجستیو) | اطلاعات دارویی

Gastrointestinal Drugs

Digestive

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Digestive

اروهای گوارشی

دیجستیو

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ دیجستیو - دایجستیو

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


دایجستیو در درمان اختلالات گوارشی ناشی از بیماری های کیسه صفرا یا کبد، بیماری مزمن معده یا روده، اختلالات گوارشی ناشی از جراحی کیسه صفرا و روده ها و نفخ مصرف می شود.


به علت وجود فعالیت های آنزیماتیک ( پروتئاز، آمیلاز و لیپاز) دراین دارو هضم چربی ها و پروتئین ها و نشاسته در مجرای گوارش با سهولت بیشتری انجام می شود. فعالیت این دارودر زمینه هضم چربی ها از پانکراتین بیشتر است.

عوارض جانبی احتمالی


بیشتر عوارض ناشی از مصرف بیش از حد دارو می باشد که می تواند منجر به تحریک دهان و مری شود

هشدارها و تذکرات


1. بیمارانی که نسبت به پروتئین حیوانی عدم تحمل نشان می دهند ممکن است این دارو را نیز تحمل نکنند.
2. در صورت جویده شدن قرص احتمال بروز تحریک لبها و زبان وجود دارد.

تداخلات


جذب فرآورده های خوراکی حاوی آهن، در مصرف همزمان با این دارو کاهش می یابد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL