Archive for the ‘D’ Category

Dextromethorphan (دکسترومتورفان)

Dextromethorphan (دکسترومتورفان) در دسته‌ی اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی قرار دارد دکسترومتورفان برای درمان علامتی سرفه های بدون خلط ناشی از گلودرد ساده و سرماخوردگی یا محرک های استنشاق شده بکار می رود.

Diphenhydramine (دیفن هیدرامین)

Diphenhydramine (دیفن هیدرامین) در دسته‌ی نتی هیستامین ها قرار دارد دیفن هیدرامین در درمان علامتی رینیت وازو موتور، کهیر و کهیر غول آسا، در درمان علامتی پارکینسون و واکنشهای اکستراپیرامیدال ناشی ازداروها، تهوع واستفراغ ناشی از مسافرت یا حرکت ، به عنوان بی حس کننده موضعی در دندان پزشکی و به عنوان بی حس کننده […]

Dydrogesterone (دیدروژسترون)

Dydrogesterone (دیدروژسترون) در دسته‌ی ورمون های جنسی قرار دارد دیروژسترون برای درمان آندومتریوز، سقط عادتی، خونریزی غیرفونکسیونل رحم، قاعدگی دردناک، فقدان قاعدگی، سندرم پیش از قاعدگی و به منظور جانشین درمانی هورمونی مصرف می شود.

Diltiazem Hydrochloride (دیلتیازیم هیدروکلراید)

Diltiazem Hydrochloride (دیلتیازیم هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد دیلتیازم دردرمان آنژین، زیادی فشار خون و آریتمی مصرف می‌شود. این دارو در کنترل آنژین وازواسپاتیک یا آنژین ناپایدار در بیمارانی که قادر به تحمل داروهای مسدودکننده گیرنده بتا-آدرنرژیک یا نیترات‌ها نیستند یا علائم بیماری آنها با این داروها از بین نمی‌رود، مصرف می‌گردد. […]

Dextromethorphan-P (دکسترومتورفان پی)

Dextromethorphan-P (دکسترومتورفان پی) در دسته‌ی اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی قرار دارد این فراورده در رفع حالات التهابی دستگاه فوقانی از جمله رینیت آلرژیک، التهاب حاد یا تحت حاد سینوس ها، خروسک، التهاب حاد گوارش میانی و التهاب نای و نایژه و نیز تسکین علامتی سرفه های خشک […]

Diphenhydramine Compound (دیفن هیدرامین کامپاند)

Diphenhydramine Compound (دیفن هیدرامین کامپاند) در دسته‌ی نتی هیستامین ها قرار دارد این دارو برای تسکین سرفه و نشانه های احتقانی آن مصرف می شود همچنین انقباض نایژه ها ناشی از هیستامین را نیز تخفیف می دهد.

Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccines (واکسن دیفتری،کزاز،و سیاه سرفه)

Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccines (واکسن دیفتری،کزاز،و سیاه سرفه) در دسته‌ی اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها قرار دارد واکسن (پروفیلاکسی از دیفتری، کزاز و سیاه سرفه). ایجاد ایمنی زایی فعال در کودکان

Dipyridamole (دی پریدامول)

Dipyridamole (دی پریدامول) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد دی‌پیریدامول به عنوان داروی کمکی همراه با داروهای ضد انعقاد خوراکی برای پیشگیری از ترومبوآمبولی پس از جراحی دریچه‌های قلب مصرف می‌شود. دی‌پیرید‌امول از راه وریدی فقط به عنوان داروی کمک تشخیصی در تصویر برداری از پرفوزیون عضله قلب، برای تشخیص نقص پرفوزیون همراه با […]

Dialysis Solutions (محلول دیالیز)

Dialysis Solutions (محلول دیالیز) در دسته‌ی لکترولیت ها قرار دارد این محلول ها برای خارج کردن مواد اضافی و متابولیت ها در بیماران مبتلا به اورمی که با کلیه مصنوعی دیالیز می شوند و همچنین در مسمومیت های حاد مصرف می شود.

Dihydroergotamine (دی هیدروارگوتامین)

Dihydroergotamine (دی هیدروارگوتامین) در دسته‌ی اروهای ضد میگرن قرار دارد این دارو در درمان سردردهای عروقی مانند میگرن،درمان کمی فشار خون در حالت ایستاده ناشی از عوامل مختلف مانند بی‌کفایتی اعصاب خودکار و بیحسی استفاده می‌شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL