Archive for the ‘D’ Category

Diphenhydramine Compound (دیفن هیدرامین کامپاند)

Diphenhydramine Compound (دیفن هیدرامین کامپاند) در دسته‌ی نتی هیستامین ها قرار دارد این دارو برای تسکین سرفه و نشانه های احتقانی آن مصرف می شود همچنین انقباض نایژه ها ناشی از هیستامین را نیز تخفیف می دهد.

Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccines (واکسن دیفتری،کزاز،و سیاه سرفه)

Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccines (واکسن دیفتری،کزاز،و سیاه سرفه) در دسته‌ی اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها قرار دارد واکسن (پروفیلاکسی از دیفتری، کزاز و سیاه سرفه). ایجاد ایمنی زایی فعال در کودکان

Dipyridamole (دی پریدامول)

Dipyridamole (دی پریدامول) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد دی‌پیریدامول به عنوان داروی کمکی همراه با داروهای ضد انعقاد خوراکی برای پیشگیری از ترومبوآمبولی پس از جراحی دریچه‌های قلب مصرف می‌شود. دی‌پیرید‌امول از راه وریدی فقط به عنوان داروی کمک تشخیصی در تصویر برداری از پرفوزیون عضله قلب، برای تشخیص نقص پرفوزیون همراه با […]

Dialysis Solutions (محلول دیالیز)

Dialysis Solutions (محلول دیالیز) در دسته‌ی لکترولیت ها قرار دارد این محلول ها برای خارج کردن مواد اضافی و متابولیت ها در بیماران مبتلا به اورمی که با کلیه مصنوعی دیالیز می شوند و همچنین در مسمومیت های حاد مصرف می شود.

Dihydroergotamine (دی هیدروارگوتامین)

Dihydroergotamine (دی هیدروارگوتامین) در دسته‌ی اروهای ضد میگرن قرار دارد این دارو در درمان سردردهای عروقی مانند میگرن،درمان کمی فشار خون در حالت ایستاده ناشی از عوامل مختلف مانند بی‌کفایتی اعصاب خودکار و بیحسی استفاده می‌شود.

Dobutamine Hydrochloride (دوبوتامین هیدروکلراید)

Dobutamine Hydrochloride (دوبوتامین هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد دوبوتامین به صورت تزریقی به عنوان یک داروی اینوتروپیک و برای کنترل برادی کاردی در سکته قلبی، جراحی قلب، آسیب های عضله قلب، شوک سپتیک و کاردیوژنیک و همچنین پیشگیری و درمان کاهش حاد فشار خون مصرف می شود.

Digestive (دیجستیو)

Digestive (دیجستیو) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد دایجستیو در درمان اختلالات گوارشی ناشی از بیماری های کیسه صفرا یا کبد، بیماری مزمن معده یا روده، اختلالات گوارشی ناشی از جراحی کیسه صفرا و روده ها و نفخ مصرف می شود.

Dicyclomine Hydrochloride (دی سیکلومین هیدروکلراید)

Dicyclomine Hydrochloride (دی سیکلومین هیدروکلراید) در دسته‌ی نتی موسکارینیک ها قرار دارد دی سیکلومین به صورت کمکی در ناراحتی های دستگاه گوارش که همراه با اسپاسم عضلات صاف می باشد استفاده می گردد.

Dopamine Hydrochloride (دوپامین هیدروکلراید)

Dopamine Hydrochloride (دوپامین هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد دوپامین برای درمان شوک کاردیوژنیک ناشی از سکته یا جراحی قلب استفاده می شود. در شوک سپتیک، مقادیر اندک دوپامین ممکن است همراه با نوراپی نفرین برای حفظ جریان خون کلیوی تجویز گردد.

Diphenoxylate Hydrochloride (دیفنوکسیلات)

Diphenoxylate Hydrochloride (دیفنوکسیلات) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد ترکیب دیفنوکسیلات و آتروپین به صورت کمکی در درمان علامتی اسهال های مزمن و حاد و همچنین کولیت اولسرز خفیف و مزمن مصرف می شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL