Dihydroergotamine (دی هیدروارگوتامین) | اطلاعات دارویی

Antimigraine Drugs

Dihydroergotamine

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Dihydroergotamine

اروهای ضد میگرن

دی هیدروارگوتامین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ دی هیدروارگوتامین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو در درمان سردردهای عروقی مانند میگرن،درمان کمی فشار خون در حالت ایستاده ناشی از عوامل مختلف مانند بی‌کفایتی اعصاب خودکار و بیحسی استفاده می‌شود.


متابولیسم این دارواحتمالا کبدی است و در عبور اول از کبد به مقدار زیادی متابولیزه می‌شود. نیمه عمرآن 9/3-3/1 ساعت است و در طول اثر آن در تزریق عضلانی 4-3 ساعت است. دفع آن کلیوی بوده و کمتر از 10% آن بصورت تغییر نیافته و بقیه آن به صورت متابولیت دفع می‌شود. جذب این دارو از راه تزریق عضلانی و زیر جلدی سریع است. پیوند دارو به پروتئین بسیار زیاد است.

عوارض جانبی احتمالی


سرگیجه، سردید، تهوع، یا استفراغ ، خارش پوست، بیحسی، رنگ پریدگی یا سردی دست و ضعف پاها از عوارض جانبی دارو هستند.

هشدارها و تذکرات


. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف گردد:
بیماری شریان کرونر، آنژین‌صدری (غیرپایدار یا وازواسپاستیک) ، عیب‌کار کبد، بیماری عروق محیطی، کهیر‌شدید بویژه اگر همراه با بیماری کبدی باشد، عفونت و عیب‌کار کلیه.
2. در صورت وجود تروما، مصرف دی‌هیدروارگوتامین‌ به تنهایی در صورتی که همراه با مقادیر کم هپادین‌ برای پیشگیری از مشکلات ترومبوتیک پیش ‌از عمل جراحی مصرف شود، باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.

تداخلات


مصرف همزمان آلکالوئید‌های ارگو با سایر تنگ‌کننده‌های عروقی از جمله موادی که در بعضی از بیحس کننده‌های موضعی وجود دارند ، باعث افزایش انقباض عروقی می‌شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL