Fibrinogen (فیبرینوژن) | اطلاعات دارویی

Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics

Fibrinogen

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Fibrinogen

حصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

فیبرینوژن

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ فیبرینوژن - فاکتور

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


فیبرینوژن برای کنترل خونریزی همراه با انعقاد داخل عروقی منتشر که در حالاتی مانند جدا شدن زودرس جفت، مرگ جنین در رحم و آمبولی مایع آمینوتیک دیده می‌شود و پس از جراحی‌های بزرگ قفسه سینه یا لوزالمعده یا در کمی اکتسابی یا مادرزادی فیبرینوژن مصرف می‌شود.

عوارض جانبی احتمالی


فیبرینوژن گاهی باعث تاکیکاردی و سیانوز می‌شود. در صورت انفوزیون خیلی سریع، ممکن است لخته داخل عروقی ایجاد شود.

هشدارها و تذکرات

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL