Archive for the ‘F’ Category

Fibrinolysin (فیبرینولیزین)

Fibrinolysin (فیبرینولیزین) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد فیبرینولیزین به منظور پاک کردن اجسام خارجی و بافت‌های مرده از زخم‌های ناشی از جراحی، ضایعات زخم‌دار و سوختگی‌های درجه ۲ و ۳ به کار می‌رود. در ضمن از طریق تجویز داخل مهبلی در درمان التهاب گردن رحم و التهاب مهبل نیز استفاده می‌شود.

Ferrous Sulfate (فروس سولفات)

Ferrous Sulfate (فروس سولفات) در دسته‌ی وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) قرار دارد این دارو در کم خونی ناشی از فقر آهن مصرف می شود.

Fluphenazine (فلوفنازین)

Fluphenazine (فلوفنازین) در دسته‌ی واب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها قرار دارد فلوفنازین در درمان اسکیزوفرنی و حالات روانی دیگر، مانیا و نیز درمان کمکی کوتاه مدت هیجان شدید، تحریکات روانی- حرکتی، اضطراب و رفتارهای ناگهانی شدید به کار می‌رود.

Flecainide Acetate (فلکایینید استات)

Flecainide Acetate (فلکایینید استات) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد داروی فلکائینید از گروه آنتی آریتمی های IC می باشد که جهت درمان آریتمی های شدید بطنی علامت دار همانند تاکی کاردی بطنی پایدار، PVC و تاکی کاردی بطنی غیر پایدار که به دیگر درمان ها پاسخ نداده و همچنین برای درمان آریتمی شدید […]

Fentanyl (فنتانیل)

Fentanyl (فنتانیل) در دسته‌ی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها قرار دارد فنتانیل یک ضد درد مخدر است که به عنوان داروی ضد درد هنگام عمل جراحی، القای بیهوشی و حفظ آن و پیشگیری یا تسکین درد بلافاصله پی از عمل جراحی مصرف می‌‌شود.

Folic Acid (فولیک اسید)

Folic Acid (فولیک اسید) در دسته‌ی وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) قرار دارد اسید فولیک به منظور پیشگیری و درمان حالات مرضی ناشی از کمبود این ویتامین مصرف می شود.

Flurazepam (فلورازپام)

Flurazepam (فلورازپام) در دسته‌ی واب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها قرار دارد این دارو در درمان کوتاه مدت بی خوابی که با علائم اشکال در به خواب رفتن،بیدار شدن مکرر شبانه وبیداری هنگام صبح مشخص می شود،به کار می رود .

Furosemide (فوروزماید)

Furosemide (فوروزماید) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد فوروزماید در درمان خیز (همراه با نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی و بیماری کلیوی) و کم‌ادراری ناشی از نارسایی کلیوی و زیادی خفیف تا متوسط فشار خون و به عنوان داروی کمکی در درمان بحران زیادی فشار خون مصرف می‌شود.

Fluoxetine Hydrochloride (فلوکستین هیدروکلراید)

Fluoxetine Hydrochloride (فلوکستین هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای ضد افسردگی قرار دارد فلوکستین برای درمان افسردگی Bulimia nervosa و اختلالات obsessive – compulsive تجویز می‌شود.

Folinic Acid (فولینیک اسید)

Folinic Acid (فولینیک اسید) در دسته‌ی وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) قرار دارد لوکوورین پادزهر مسمومیت با آنتگونیست های اسیدفولیک مانند پیریمتامین،متوترکسات یا تری متوپریم می باشد. لوکوورین جهت جلوگیری از مسمومیت شدید ناشی از مصرف بیش از اندازه متوترکسات یا درمان با مقادیر زیاد این دارو مصرف می شود. همچنین لوکوورین برای […]

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL