Flurazepam (فلورازپام) | اطلاعات دارویی

Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics

Flurazepam

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Flurazepam

واب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها

فلورازپام

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ فلورازپام

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو در درمان کوتاه مدت بی خوابی که با علائم اشکال در به خواب رفتن،بیدار شدن مکرر شبانه وبیداری هنگام صبح مشخص می شود،به کار می رود .


از طریق خوراکی به سرعت جذب وتوسط کبد متابولیزه می شود .پیوند این داروبه پروتئین بسیار زیاد است .متابولیت آن ومقدار کمی از داروی تغییر نیافته از طریق کبد دفع می گردد.نیمه عمر آن 3/2ساعت است .زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی1-5/0ساعت است.

عوارض جانبی احتمالی


خواب آلودگی ،گیجی در روز بعد ،منگی ،عدم تعادل (بخصوص در افراد پیر )، فراموشی و وابستگی به دارو ازعوارض جانبی دارو هستند .

هشدارها و تذکرات


- در بیماریهای تنفسی ،ضعف عضلانی ،سابقه مصرف نابجای دارو یا اختلال شخصیتی،مسمومیت شدید با الکل همراه با علائم حیاتی ضعیف شده ،اغماء، شوک ،گلو کوم با زاویه بسته یا استعداد ابتلاء به آن ،باید با احتیاط فراوان مصرف شود .
2- در اختلال کار کبدی وکلیوی ،سالمندان و افراد ضعیف ونوجوانان کاهش مقدار دارو ممکن است ضروری باشد .
3- مصرف طولانی مدت یا مقا دیر زیاد بنزودیازپین ها خطر بروز وابستگی های روانی و جسمی را افزایش می دهد .

تداخلات


مصرف همزمان این دارو با داروهای CNSمانند ضد دردهای مخدر ،بیهوش کننده های عمومی ،مهار کننده های مونو آمینو اکسید از،ضد افسردگی های سه حلقه ای و داروهای پایین آورنده فشار خون که باعث تضعیف CNSمی شوند(مانند کلونیدین ومتیل دوپا)ورزرپین ممکن است موجب تشدید اثر مضعف CNSآن شود. مصرف همزمان بنزودیازپین ها با ایتراکونازول وکتو کونازول ممکن است سبب مهار متابو لیسم این داروها ودر نتیجه افزایش غلظت پلاسمایی آن ها شود .

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL