Immune Globulin Intramuscular (ایمنوگلوبولین عضلانی) | اطلاعات دارویی

Vaccins Immunoglobulins and Antisera

Immune Globulin Intramuscular

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Immune Globulin Intramuscular

اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

ایمنوگلوبولین عضلانی

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ ایمنوگلوبولین عضلانی - ای جی ای ام

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگارکلی ایمنوگلوبولین ها ضروری است.
این فرآورده برای پیشگیری یا درمان هپاتیت A، پیشگیری یا تخفیف علائم سرخک، جبران نقص ایمنوگلوبولین های طبیعی، ایمنی انتقالی در افراد مبتلا به نقص سیستم ایمنی در معرض ابتلا به آبله مرغان، کاهش احتمال بروز سرخجه و ضایعات جنینی در دوران بارداری مصرف می شود.


این فرآورده محلولی از ایمنوگلوبولین ها، مخصوصاً IgG، می باشد. میزان تأثیر این فرآورده در پیشگیری از هپاتیت A و سرخک به ترتیب 95-80% و 50% می باشد


حداکثر سطوح خونی ایمنوگلوبولین IgGتقریباً دو روز بعد از تزریق این فرآورده بدست می آید. نیمه عمرIgG در گردش خون افراد با سطوح طبیعی IgG معادل 23 روز است.

عوارض جانبی احتمالی


درد و حساسیت موضع تزریق، کهیر و آنژیوادم از عوارض جانبی عمده این دارو می باشند.

هشدارها و تذکرات


این فرآورده فقط برای تزریق داخل عضلانی(ترجیحاًدر عضله سرینی ) می باشد.

تداخلات


به دلیل تداخل اثر با واکسن های زنده ویروسی، تا سه ماه بعد از تزریق این فرآورده، از تجویز واکسن های ویروسی امتناع شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL