Isosorbide Dinitrate (ایزوسورباید دی نیترات) | اطلاعات دارویی

Cardiovascular Drugs

Isosorbide Dinitrate

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Isosorbide Dinitrate

اروهای قلبی عروقی

ایزوسورباید دی نیترات

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ ایزوسورباید دی نیترات - ایزوسوربید دی نیترات

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


ایزوسور باید در پیشگیری و درمان آنژین صدری حاد و درمان آنژین صدری مزمن مصرف می‌شود.


فراهمی زیستی ایزوسور باید پس از مصرف قرص زیرزبانی 59 درصد و پس از مصرف قرص معمولی 22 درصد است. مقدار زیادی از این دارو در اولین عبور از کبد متابولیزه می‌شود. نیمه عمر دارو از راه زیر زبانی 60 دقیقه و از راه خوراکی 4 ساعت است. اثر ایزوسورباید از راه خوراکی پس از 40-14 دقیقه و از راه زیرزبانی پس از 5-2 دقیقه شروع می‌شود. طول اثر دارو از راه خوراکی 6-4 ساعت و از راه زیرزبانی 2-1 ساعت است. ایزوسورباید، پس از آن که تقریباً به طور کامل متابولیزه شده از طریق کلیه دفع می‌شود.

عوارض جانبی احتمالی


سردرد کوبنده، برافروختگی، سرگیجه و کمی فشار خون وضعیتی با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها و تذکرات


1- این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: کم‌خونی شدید، خونریزی مغزی، ضربه اخیر به سر، گلوکوم، عیب شدید کار کلیه، پرکاری تیروئید، سابقه انفارکتوس اخیر قلبی.
2- با مصرف طولانی مدت نیترات‌ها، ممکن است نسبت به اثر آنها تحمل ایجاد شود و در نتیجه، نیاز بیمار به دارو افزایش یابد. برای اطمینان از حفظ اثر مطلوب، پیگیری دقیق وضعیت بیمار توصیه می‌شود.
3-در صورت لزوم قطع مصرف دارو، به دنبال مصرف مقادیر زیاد یا طولانی مدت، به منظور جلوگیری از بروز حمله واجهشی آنژین ناشی از قطع مصرف دارو، مقدار مصرف باید به تدریج کاهش داده شود.
4- در صورت بروز تاری دید یا خشکی دهان یا تشدید آن، مصرف دارو باید قطع شود.

تداخلات


مصرف همزمان ایزوسورباید با فرآورده‌های حاوی الکل، داروهای پایین‌آورنده فشار خون یا داروهای گشادکننده عروق ممکن است کمی فشار خون ناشی از اثرات ایزوسورباید را تشدید کند.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL