Midazolam (میدازولام) | اطلاعات دارویی

Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics

Midazolam

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Midazolam

واب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها

میدازولام

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ میدازولام

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


میدازولام برای ایجاد تسکین و فراموشی قبل از عمل جراحی و یا در موقع القاء بیهوشی و همچنین به همراه داروهای بی‌حس‌کننده موضعی تجویر می‌شود.


این دارو با اثر برگیرنده‌های خاص موجب افزایش اثر مهاری گابا و کاهش تحریک‌ذیری سلول‌های عصبی می‌شود.


فراهمی زیستی این دارو از راه عضلانی 36% است. این دارو در کبد متابولیزه و از طریق ادرار دفع می‌شود. نیمه عمر آن حدود 2 ساعت است. پیوند دارو به پروتئین‌های پلاسما بسیار زیاد است.

عوارض جانبی احتمالی


خواب‌آلودگی، و احساس سبکی در روز بعد از مصرف دارو، توهم و عدم تعادل، فراموشی، سردرد، سرگیجه، وابستگی، کاهش فشار خون، اختلالات گوارشی، بثورات جلدی، اختلال بینایی، تغییر میل جنسی، درد در ناحیه تزریق و ترومبوفلبیت از عوارض حانبی این دارو هستند.

هشدارها و تذکرات


1- در موارد زیر این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود: بیماری تنفسی، ضعف عضلانی
2- در صورت وجود نارسایی کبدی و کلیوی مقدار مصرفدارو باید کاهش یابد.
3- در صورت وجود کاهش حجم خون، اسپاسم عروق و یا کاهش دمای بدن و یا در صورت مصرف توأم داروهای ضد درد اوپیوئیدی مقدار مصرف این دارو باید کاهش یابد.
4- اندازه‌گیری فشار خون. اکسیژن خون بررسی وضعیت تنفسی و علایم حیاتی به طور مداوم در طول درمان با این دارو توصیه می‌شود.

تداخلات


مصرف همزمان این دارو با داروهای هوشبر، ضد جنون، ضد دردهای اوپیوئیدی، داروهای ضد افسردگی، آنتی‌هستامین‌ها، داروهای کاهنده فشار خون، مسدد گیرنده آلفا آدرنرژیک و با کلوفن باعث افزایش اثرات تسکینی دارو می‌شود. این دارو سرعت متابولیسم کلونازپام را افزایش داده و موجب کاهش اثر آن می‌گردد. مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد زیادی فشار خون موجب افزایش اثر کاهنده فشار خون می‌گردد. سایمتیدین، اریترومایسین، دیلتیازم و وراپامیل متابولیسم این دارو را مهار و با افزایش غلظت پلاسمایی میدازولام، اثر تسکین بخش آن را افزایش می‌دهند. این دارو اثر درمانی لودوپا را کاهش می‌دهد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL