Archive for the ‘M’ Category

Minoxidil(Topical) (ماینوکسیدیل موضعی)

Minoxidil(Topical) (ماینوکسیدیل موضعی) در دسته‌ی اروهای پوستی و ضد آفتاب ها قرار دارد مینوکسیدیل موضعی برای درمان طاسی مردانه آندروژنیک در مردان و زنان به کار می‌رود. احتمالاً تأثیر این دارو در مردانی که بیشتر موهای قسمت جلوی سرشان ریخته است، کمتر از افرادی است مبتلا به طاسی آندروژنیک سایر نواحی می‌باشند.

Mupirocin (موپیروسین)

Mupirocin (موپیروسین) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد موپی‌روسین، به صورت موضعی در درمان عفونت‌های مختلف پوست به ویژه عفونت‌های ناشی از باکتری‌های گرم مثبث از جمله زردزخم و ضایعات ضربه‌ای پوست با عفونت ثانویه ناشی از استافیلوکوک اورئوس و استرپتوکوک بتاهمولیتیک شامل استرپتوکوکوس پایوژنز، مصرف می‌شود.

Methocarbamol (متوکاربامول)

Methocarbamol (متوکاربامول) در دسته‌ی اروهای شل کننده عضلات قرار دارد این دارو به عنوان درمان کمکی همراه با دیگر اقدامات مانند استراحت و فیزیوتراپی، برای تخفیف اسپاسم عضلانی همراه با بیماری های حاد و دردناک عضلانی- استخوانی مصرف می شود.

Mannitol (مانیتول)

Mannitol (مانیتول) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد مانیتول برای پیشگیری و یا درمان فاز کم ادراری در نارسایی حاد کلیه، دردرمان خیز مغزی و افزایش فشار داخل جمجمه و فشار داخل چشم، تسریع دفع ادرار مواد سمی و جلوگیری از آسیب کلیوی ناشی از آنها و همچنین برای پیشگیری از همولیز و افزایش […]

Meningococcal Vaccines (واکسن مننگوکوک)

Meningococcal Vaccines (واکسن مننگوکوک) در دسته‌ی اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها قرار دارد این واکسن برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه عفونت های Neisseria Meningitidis (مننژیت، سپتی سمی) در افراد با سن بیش از ۲ سال که در نواحی اپیدمیک و آندمیک زندگی می کنند، به کار می رود. در مورد افراد زیر […]

Monobenzone (منوبنزون)

Monobenzone (منوبنزون) در دسته‌ی اروهای پوستی و ضد آفتاب ها قرار دارد این فرآورده برای دپیگمانتاسیون نهایی در ویتیلگو گسترده به کار می‌رود.

Maprotiline (ماپروتیلین)

Maprotiline (ماپروتیلین) در دسته‌ی اروهای ضد افسردگی قرار دارد این دارو برای بهبود بیماری افسردگی به خصوص وقتی تسکین لازم باشد، تجویز می‌شود.

Multivitamin (مولتی ویتامین)

Multivitamin (مولتی ویتامین) در دسته‌ی وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) قرار دارد فراورده های مولتی ویتامین جهت تأمین ویتامین ها در بیمارانی که از تغذیه کافی برخوردار نبوده یا رژیم غذایی آنها فاقد مواد غذایی ضروری وکافی است و همچنین در بیمارانی که نیاز به این مواد به طور موقت در آنها افزایش […]

Methyldopa (متیل دوپا)

Methyldopa (متیل دوپا) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد متیل دوپا در درمان زیادی فشار خون همراه داروهای مدر مصرف می‌شود. همچنین در بحران زیادی فشار خون، زمانی که درمان فوری مورد نیاز نباشد، نیز به کار می‌رود.

Mefenamic Acid (مفنامیک اسید)

Mefenamic Acid (مفنامیک اسید) در دسته‌ی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها قرار دارد این دارو در دردهای ملایم تا متوسط و قاعدگی دردناک به کار می‌رود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL