Minoxidil (مینوکسیدیل) | اطلاعات دارویی

Cardiovascular Drugs

Minoxidil

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Minoxidil

اروهای قلبی عروقی

مینوکسیدیل

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ مینوکسیدیل - ماینوکسیدیل

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو در درمان زیادی شدید فشار خون مصرف می‌شود.


مینوکسیدیل یک گشادکننده عروق محیطی با اثر مستقیم است که مقاومت عروق محیطی را کاهش می‌دهد و سبب افت فشار خون می‌شود.


در حدود 90 درصد از یک مقدار مصرف خوراکی از مجرای گوارشی جذب می‌شود. نیه عمر پلاسمایی دارو 2/4 ساعت است. اگر چه اثر دارو ممکن است تا 75 ساعت باقی بماند. این دارو به میزان در کبد متابولیزه می شود و عمدتاً از طریق ادرار و به شکل متابولیت دفع می‌شود.

عوارض جانبی احتمالی


احتباس آب و سدیم، افزایش وزن، ادم محیطی، تکی کاردی، افزایش رویش مو، افزایش برگشت‌پذیر کرآتینین و نیتروژن اوره خون و گاهی اختلالات گوارشی و بثورات جلدی با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها و تذکرات


1- این دارو در موارد زیر با احتیاط فراوان مصرف شود: نارسایی احتقانی قلب، بی‌کفایتی عروق کرونر از جمله آنژین صدری، افوزیون پری کارد، فئوکروموسیتوم و عیب کار کلیه.
2- اندازه‌گیری فشار خون در فواصل منظم در طول درمان و اندازه‌گیری وزن بیمار ( به منظور تشخیص احتباس سدیم و آب) ضروری است.

تداخلات


اثرات کاهنده فشار خون این دارو، در صورت مصرف همزمان با سایر داروهای پایین‌آورنده فشار خون ممکن است تشدید شود. در صورت مصرف همزمان مینوکسیدیل با داروهای مقلد سمپاتیک مسدودکننده گیرنده، کاهش شدید فشار خون در حالت ایستاده ممکن است بروز کند.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL