Multivitamin Plus Mineral (مولتی ویتامین مینرال) | اطلاعات دارویی

Nutritional Agents and Vitamins

Multivitamin Plus Mineral

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Multivitamin Plus Mineral

وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)

مولتی ویتامین مینرال

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ مولتی ویتامین مینرال

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


فراورده های مولتی ویتامین جهت تأمین ویتامین ها در بیمارانی که از تغذیه کافی برخوردار نبوده یا رژیم غذایی آنها فاقد مواد غذایی ضروری وکافی است و همچنین در بیمارانی که نیاز به این مواد به طور موقت در آنها افزایش یافته است (مانند زنان باردار و در دوران شیردهی) مصرف می شود.

عوارض جانبی احتمالی

هشدارها و تذکرات


1. در بیماران دیالیزی، مصرف مقادیر بیشتری از ویتامین ها واملاح معدنی ممکن است نیاز باشد.
2. بعضی از ویتامین ها به خصوص ویتامین های A ویتامین D وبسیاری از مواد معدنی در مقادیر زیاد سمی هستند. بنابراین مقدار مصرف فراورده های مولتی ویتامین باید بر اساس رژیم غذایی و نیاز بیمار تنظیم شود.
3. مقدار مصرف ویتامین A ، به منظور اجتناب از هیپروتامینوز، باید محدود شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL