Multivitamin Therapeutic (مولتی ویتامین تراپئوتیک) | اطلاعات دارویی

Nutritional Agents and Vitamins

Multivitamin Therapeutic

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Multivitamin Therapeutic

وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)

مولتی ویتامین تراپئوتیک

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ مولتی ویتامین تراپئوتیک - مولتی ویتامین تراپیوتیک

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


فراورده های مولتی ویتامین تراپوتیک ممکن است در بیماران مبتلا به کمبود ویتامین ها مفید باشند . این فراورده ها در حالات مرضی که نیاز به مواد غذایی و ویتامین ها افزایش می یابد، مانند اعتیاد به الکل، پرکاری تیروئید، آسیب یا بیماری شدید یا در مواردی که جذب، مصرف و دفع ویتامین ها غیر طبیعی است، مانند سندرم سوءجذب، مصرف می شود.

عوارض جانبی احتمالی

هشدارها و تذکرات


1. در بیماران دیالیزی، مصرف مقادیر بیشتری از ویتامین ها و املاح معدنی ممکن است نیاز باشد.
2. بعضی از ویتامین ها به خصوص ویتامین های A و D وبسیاری از مواد معدنی در مقادیر زیاد سمی هستند. بنابراین مقدار مصرف فراورده های مولتی ویتامین باید بر اساس رژیم غذایی و نیاز بیمار تنظیم شود.
3. مقدار مصرف ویتامین A ، به منظور اجتناب از هیپروتامینوز، باید محدود شود.
4. فراورده های مولتی ویتامین تراپوتیک نباید به عنوان مکمل غذایی مصرف شوند. در صورت مصرف این فراورده ها، مراقبت دقیق از بیمار ضروری است.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL