Orlistat (اورلیستات) | اطلاعات دارویی

Chelators Antidots and Antagonists

Orlistat

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Orlistat

نتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها

اورلیستات

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ اورلیستات - ارلیستات

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


درمان چاقی، مهار آنزیم لیپاز


این دارو بصورت برگشت پذیر آنزیم روده ای لیپاز را مهار می کند و مانع جذب کامل چربی ها می شود

عوارض جانبی احتمالی

هشدارها و تذکرات


-بیمارانی که سابقه سنگ های کلیوی از نوع اگزالات کلسیم دارند با احتیاط مصرف کنند

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL