Oxymetazoline Hydrochloride (اکسی متازولین هیدروکلراید) | اطلاعات دارویی

Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants

Oxymetazoline Hydrochloride

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Oxymetazoline Hydrochloride

اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

اکسی متازولین هیدروکلراید

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ اکسی متازولین هیدروکلراید

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


داروی اکسی متازولین یک داروی سمپاتومیمتیک با اثر مستقیم است. که دارای فعالیت قابل توجه آلفا –ادرنرزیک می‌باشد. یک منقبض کننده عروق است که در مصرف برای غشاهای مخاطی از تورم و احتقان می‌کاهد. اثر آن طی چند دقیقه ظاهر می‌شود و تا 12 ساعت باقی می‌ماند. به صورت فرم هیدروکلرید جهت تسکین علایم احتقان بینی مصرف می‌شود. در بالغین و کودکان بالای 6 سال محلول 5% درصد آن به صورت قطره موضعی بینی یا اسپری، 2 بار در روز در هر سوراخ بینی تجویز می‌شود.
در موارد لزوم محلول 25% درصد آن هر 6 ساعت به صورت قطره چشمی جهت رفع احتقان ملتحمه در بالغین و کودکان بالای 6 سال تجویز می‌گردد.

عوارض جانبی احتمالی


همانند نافازولین. بعد از مصرف موضعی این دارو ناراحتی‌های موقت رخ می‌دهند. بعداز مصرف طولانی مدت و مکرر از طریق بینی احتقان بینی رخ می‌دهد. بعد از تجویز موضعی، آثار سیستمیک رخ داده‌اند.

هشدارها و تذکرات

تداخلات


از آنجا که جذب آن از طریق مخاط است، متعاقب مصرف موضعی تداخلات می‌توانند رخ دهند. در صورت مصرف همزمان با MAOI، حملات افزایش فشار خون رخ می‌دهد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL