Phenylephrine (فنیل افرین) | اطلاعات دارویی

Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants

Phenylephrine

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Phenylephrine

اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

فنیل افرین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ فنیل افرین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


قطره فنیل افرین به عنوان گشادکننده سریع مردمک چشم و ضداحتقان چشمی و بینی مصرف می شود.


این دارو یک مقلد سمپاتیک است که مستقیماً گیرنده های آلفا-آدرنرژیک درعضله گشادکننده مردمک را تحریک می کند و این عضله را منقبض می کند. همچنین گیرنده های آلفا-آدرنرژیک در عروق ملتحمه و بینی را تحریک می کند و موجب تنگی عروق می شود.


90-10 دقیقه پس از مصرف قطره چشمی، اوج اثر دارو در گشاد کردن مردمک چشم ظاهر می شود. طول اثر دارو 7-3 ساعت درچشم و در بینی 30 دقیقه تا 4 ساعت می باشد.

عوارض جانبی احتمالی


این دارو در صورت جذب سیستمیک می تواند موجب افزایش فشار خون، سرگیجه و افزایش غیر عادی تعریق و سایر علائم تحریک سمپاتیک گردد.

هشدارها و تذکرات


1. در افرادی که مستعد ابتلا به گلوکوم با زاویه بسته هستند (معمولاً سنین بالای 60 سال ) فنیل افرین باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
2. مصرف مقادیر زیاد فنیل افرین در کودکان، و سالخوردگان و افراد مبتلا به بیماری قلبی، می تواند باعث افزایش فشار خون گردد.
3. مصرف مکرر دارو، به ویژه درسالخوردگان، ممکن است موجب تنگی واجهشی مردمک و کاهش اثر گشادکننده مردمک این دارو شود.

تداخلات


در صورت جذب سیستمیک، پس از مصرف توأم فنیل افرین همراه با داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای مهارکننده های آنزیم منوآمین اکسیداز MAO) ) و ماپروتیلین ممکن است فشار خون افزایش یابد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL