Archive for the ‘P’ Category

Pethidine Hydrochloride (پتدین هیدروکلراید)

Pethidine Hydrochloride (پتدین هیدروکلراید) در دسته‌ی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها قرار دارد پتیدین در کنترل دردهای متوسط تا شدید ، تسکین درد در موقع زایمان و عمل جراحی، به عنوان داروی پیش بیهوشی و به منظور افزایش اثر داروهای هوشبر استفاده می‌شود.

Prednisolone(Ophthalmic) (پردنیزولون چشمی)

Prednisolone(Ophthalmic) (پردنیزولون چشمی) در دسته‌ی ورتیکواستروئیدها قرار دارد پردنیزولون در درمان حالت های التهابی و آلرژیک چشم و گوش که به کورتیکواستروئیدها پاسخ می دهند، استفاده می شود. این دارو ممکن است برای درمان طولانی مدت ترجیح داده شود زیرا احتمال افزایش فشار داخل کره چشم، این دارو کمتر باشد.

Pyrazinamide (پیرازینامید)

Pyrazinamide (پیرازینامید) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد پیرازین آمید همراه با سایر داروهای ضد سل در درمان این بیماری مصرف می شود .

Pantoprazole (پانتوپرازول)

Pantoprazole (پانتوپرازول) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد Pantoprazole یک مهار کننده پمپ پروتون با عملکرد و کاربردهای مشابه با امپرازول است و به صورت نمک سدیم تجویز می شود ولی دوزها بر اساس پایه بیان می شوند. mg 28/11 Pantoprazole Sodium تقریباً معادل با ۱۰ میلی گرم Pantoprazole می باشد که دوزهای تجویزی باید […]

Procarbazine Hydrochloride (پروکاربازین هیدروکلراید)

Procarbazine Hydrochloride (پروکاربازین هیدروکلراید) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد پروکاربازین در درمان بیماری هوچکین و لنفوم های غیر هوچکینی و تومورهای مغزی و کارسینوم های با منشاءنایژه ای، ملانوم بدخیم، میلوم مولتیپل و پلی سیتمی ورا مصرف می شود.

Propylthiouracil (پروپیل تیوراسیل)

Propylthiouracil (پروپیل تیوراسیل) در دسته‌ی اروهای تیروئید و ضد تیروئید قرار دارد پروپیل تیواوراسیل برای درمان پرکاری تیروئید قبل از جراحی و یا رادیوتراپی و نیز درمان کمکی در تیروتوکسیکوز یا طوفان تیروئیدی به کار برده می شود.

Phenazopyridine Hydrochloride (فنازوپریدین هیدروکلراید)

Phenazopyridine Hydrochloride (فنازوپریدین هیدروکلراید) در دسته‌ی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها قرار دارد فنازوپیریدین برای درمان علائمی نظیر درد، سوزش، احساس دفع فوری یا تکرر ادرار ناشی از تحریک مخاط مجاری ادراری تحتانی برای مدت کوتاه مصرف می شود.

Phenylephrine (فنیل افرین)

Phenylephrine (فنیل افرین) در دسته‌ی اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی قرار دارد قطره فنیل افرین به عنوان گشادکننده سریع مردمک چشم و ضداحتقان چشمی و بینی مصرف می شود.

Pioglitazone Hydrochloride (پیوگلیتازون هیدروکلراید)

Pioglitazone Hydrochloride (پیوگلیتازون هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای ضد دیابت قرار دارد ضد دیابت خوراکی (مشتق تیازولیدین دیون). a) درمان به فرم منوتراپی همراه با تنظیم رژیم غذایی و ورزش به منظور بهبود کنترل حالت گلیسمیک در بیمار با دیابت تایپ  b) درمان ترکیبی با سولفونیل اوره، متفورمین یا انسولین زمانی که تجویز تنهای پیوگلیتازون […]

Propofol (پروپوفل)

Propofol (پروپوفل) در دسته‌ی یهوش کننده های عمومی قرار دارد پروپوفول یک داروی بیهوش کننده است که به منظور القاء و ادامه بیهوشی مصرف می‌شود. این دارو همچنین برای ایجاد تسکین در حین مراقبتهای ویژه و یا اعمال جراحی و تشخیصی به کار می‌رود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL