Simvastatin (سیمواستاتین) | اطلاعات دارویی

Cardiovascular Drugs

Simvastatin

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Simvastatin

اروهای قلبی عروقی

سیمواستاتین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ سیمواستاتین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


سیمواستاتین به عنوان داروی کمکی همراه با رژیم غذایی در درمان زیادی کلسترول خون ناشی از افزایش کلسترول LDL در بیمارانی که در معرض خطر بیماری شریان کرونر بوده و به درمان با رژیم غذایی پاسخ نمی‌دهند مصرف می‌شود.


بر اساس مطالعات حیوانی حدود 85% از دارو از مجرای گوارش جذب می‌شود. فراهمی زیستی دارو کمر از 5% است. پیوند این دارو به پروتئین پلاسما بسیار زیاد است. سیم واستاتین در بافت‌ها هیدرولیز می‌شود. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت 4/1-3/1 ساعت می‌باشد. این دارو عمدتاً از طریق مدفوع دفع می‌گردد.

عوارض جانبی احتمالی


درد و التهاب عضله، رابدومیولیز، یبوست، اسهال، نفخ، سوزش و درد معده و سرگیجه، سردرد و به ندرت کاهش توانایی جنسی و بی‌خوابی با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها و تذکرات


1- این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: انجام عمل پیوند همراه با مصرف داروهای کاهنده ایمنی، کاهش فشار خون، عفونت حاد و شدید، اختلالات شدید الکترولیت یا غدد اندوکرین، حملات تشنجی غیر قابل کنترل، ضربه یا جراحی مهم.
2- اندازه‌گیری غلظت کلسترول سرم (4 هفته پس از شروع درمان و در فواصل منظم در طول درمان)، کراتین کیناز سرم (در فواصل منظم) وانجام آزمون عملکرد کبد(قبل از شروع درمان، هر 6 هفته در طول 3 ماه اول درمان و هر 8 هفته در طول سال اول درمان و سپس هر 6 ماه ) ضروری است.
3- در صورت افزایش غلظت خونی کراتین کیناز (CK) یا بروز میوزیت مصرف دارو باید قطع شود.
4- در طول مدت مصرف دارو، بیماران زن باید از باردار شدن خودداری نمایند.

تداخلات


مصرف همزمان سیکلوسپورین، جم فیبروزیل و نیاسین با سیمواستاتین خطر بروز نارسایی حاد کلیوی و رابدومیولیز را ممکن است افزایش دهد. غلظت سرمی دیگوکسین در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است افزایش یابد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL