Sulfasalazine (سولفاسالازین) | اطلاعات دارویی

Gastrointestinal Drugs

Sulfasalazine

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Sulfasalazine

اروهای گوارشی

سولفاسالازین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ سولفاسالازین

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


سولفاسالازین در پیشگیری و درمان بیماری التهابی روده از جمله کولیت اولسروز یا بیماری کرون مصرف می شود.


اثر سولفاسلازین در بیماری التهابی روده ممکن است به دلیل اثرات تضعیف کننده سیستم ایمنی باشد. سولفاسلازین توسط باکتری های روده به سولفاسلازین و 5-آمینوسالیسیلیک اسید( مزالامین) تجزیه می شود و ممکن است این دو ترکیب مسئول اثرات دارو باشند.


سولفاسالازین جذب ضعیفی دارد. ولی حدود 80-60 درصد سولفاپیریدین و 25 درصد مزالامین ناشی از تجزیه سولفاسالازین در کولون جذب می شود. نیمه عمر سولفاسالازین 10-5 ساعت است. دفع دارو عمدتاً کلیوی است.

عوارض جانبی احتمالی


عوارض گزارش شده این دارو عبارتند از تهوع، استفراغ، ناراحتی قسمت فوقانی شکم، سردرد و بثورات جلدی، همچنین بندرت ممکن است موجب بروز تب، اختلال های خونی خفیف، پانکراتیت، هپاتیت، بدتر شدن کولیت، سندرم استیسون جانسون، سندرم شبه لوپوس اریتماتوز، آلوئیت فیبروتیک، هماتوری، واکنش های حساسیت به نور و سندرم نفروتیک شود.

هشدارها و تذکرات


1. در صورت مصرف طولانی مدت دارو، انجام آزمون شمارش سلول های خونی ضروری است.
2. امکان بروز سرگیجه با مصرف این دارو وجود دارد.
3. در موارد زیر مصرف این دارو با احتیاط صورت گیرد: سابقه آلرژی، بیماری کبدی یا کلیوی، کمبود G6PD و وضعیت استیلاسیون آهسته.

تداخلات


سولفاسالاین در صورت مصرف همزمان با داروهای ضدانعقاد خوراکی، ‌داروهای ضد تشنج،‌ داروهای ضد دیابت و متوترکسات ممکن است باعث افزایش اثر این داروها شود.
در صورت مصرف همزمان این دارو همولیتیک یا سمی برای کبد ممکن است عوارض این داروها تشدید گردد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL